Privacy

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw adres en uw telefoonnummer. Hoe wij omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten of u deze gegevens aan ons gaf. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij als gemeente gebruiken, ook wel verwerken genoemd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Burgerlijke staat
 • Beeldmateriaal
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons gaf. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden door ons als gemeente verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Ras of etnische afkoms
 • Inkomensgegevens
 • Vermogensgegevens
 • Biometrische gegevens
 • BSN
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens
Overeenkomst Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen
Wettelijke verplichting De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam
Vitaal belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen
Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag 
Gerechtvaardigd belang Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen
Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) , opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten (Rechten van betrokkenen)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt alleen uw eigen persoonsgegevens zien, als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Informatie hierover vindt u po onze pagina Rechten van betrokkenen.

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we soms cookies die uw onllne gedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeente@h-i-ambacht.nl

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden, waar Hendrik-Ido-Ambacht dele van uitmaakt, is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Privacyverklaring Gem (digitale assistent op deze website)

Op een aantal webpagina's van deze website kunt u gebruikmaken van digitale/virtuele assistent Gem. Die helpt u bij het vinden van onze producten en diensten.

Gem heeft geen persoonlijke gegevens nodig. Deel die daarom niet met Gem. In onze Privacyverklaring Gem leest u wat we doen met alles wat u via Gem invoert. U ziet daar ook wat we doen als u toch persoonsgegevens deelt of hebt gedeeld met Gem.

Zivver

Wij gebruiken ZIVVER voor het veilig zenden en ontvangen van privacygevoelige informatie. Zo garanderen wij dat wij gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en niemand anders dan u de inhoud van de e-mail ontvangt.

Hoe opent u een bericht dat veilig is verstuurd?

Hebt u een veilig e-mail ontvangen van ons ontvangen? Dan opent u dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U gaat dan automatisch naar de beveiligde omgeving van ZIVVER. Hier voert u een toegangscode of sms-code in (zie hieronder). Onderstaand leest en ziet u hoe dat gaat:

met een toegangscode

U heeft een beveiligd bericht van ons ontvangen. De afzender is een medewerker van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en die wil zeker weten dat alleen u het bericht ontvangt. De afzender heeft daarom een toegangscode aan u doorgegeven, via de post, telefonisch of persoonlijk. Klik op ‘Klik voor bericht’ en vul de toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

met een sms-code

U heeft een beveiligd bericht van ons ontvangen. De afzender is een medewerker van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en die wil zeker weten dat alleen u het bericht ontvangt. Daarom is het bericht beveiligd met een SMS-code.  Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. U ontvangt de code op uw telefoon. Neem de code over in de Zivver-omgeving, daarna kunt u het bericht lezen.

Reageren via Zivver

U leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat door daar op Beantwoorden te klikken. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. U kunt ook een bijlage meezenden, dat doet u door op de paperclipknop te klikken. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in e-mailadres en telefoonnummer tijdig door

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. Geef de wijzigingen door aan de medewerker(s) van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht waar u contact mee heeft via Zivver.

Meer over ZIVVER

Met ZIVVER kunt u veilig e-mailen en bestanden uitwisselen. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud, zoals persoonsgegevens, dossiers, verslagen en andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot het bericht. Daarnaast voorkomt ZIVVER met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Meer informatie

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over ZIVVER? Neem dan contact op met ZIVVER via: support@zivver.com. Wilt u meer weten, kijk dan op zivver.com/nl.