Aansprakelijkstelling

Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (zoals wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.

U kunt dit direct online regelen via Aansprakelijkstelling.