Klachten over de gemeente

We proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar meent u niet op de juiste manier behandeld te zijn door ons, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht of een melding; wat is het verschil?

Melding

Meldingen gaan over storingen en ongemakken in de Ambachtse buitenruimte. Dat soort zaken, zoals een losse stoeptegel, een omgevallen boom of zwerfvuil, meldt u eenvoudig online via Fixi.

Klacht

Hebben wij u volgens u

  • niet goed behandeld?
  • op een vervelende manier te woord gestaan?
  • iets beloofd en ons daar niet aangehouden?

Of bent u volgens u op een andere manier niet goed behandeld door ons? Dat horen wij graag van u. Voor een vlugge reactie op uw klacht spreekt u de persoon direct aan of vraagt naar diens/dier leidinggevende. Is een gesprek direct niet mogelijk of bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht? Meld dan uw klacht aan ons.

Maak daarin duidelijk over wie uw klacht gaat:

  • een (of meer) medewerker(s) van de gemeente,
  • de burgemeester,
  • het college van burgemeester en wethouders en/of
  • de gemeenteraad.

Binnen 6 weken krijgt u een reactie van ons.

Klacht indienen

U kunt online een klacht indienen, maar u kunt ook een brief zenden aan:

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
ter attentie van klachtcoördinator
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Een derde mogelijkheid is uw klacht mondeling duidelijk te maken, in een gesprek aan de balie of telefonisch via 14 078. De medewerker geeft uw klacht dan door aan de klachtcoördinator.

Behandeling

Hebben wij uw klacht ontvangen, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging. De leidinggevende van de betrokken medewerker beoordeelt uw klacht en stuurt u een reactie. De klacht kan gegrond, ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard worden. De klachtcoördinator ontvangt een kopie van deze brief en neemt hierna contact met u op over het vervolg.

Niet tevreden over de klachtafhandeling?

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u uw klacht opnieuw voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Een klacht over hoe wij omgaan of omgingen met uw persoonsgegevens, kunt u delen met de Autoriteit Persoonsgegevens.