Privacyverklaring Gem

Digitale Gemeenteassistent helpt u bij het vinden van onze producten en diensten. In deze Privacyverklaring Gem leest u wat we doen met wat u via Gem deelt.

Bewaarde inhoud (doel)

We bewaren de inhoud van het chatgesprek om Gem, de gemeente-assistent, te verbeteren. Zo kan Gem in de toekomst u en anderen beter van dienst zijn. We bewaren geen persoonsgegevens, dus gegevens die te herleiden zijn tot een persoon.

Juridische reden

We gebruiken Gem voor het uitvoeren van onze wettelijke taak om inwoners informatie te geven.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld voor- en achternaam, DigiD, adres en n telefoonnummer. We verwerken als gemeente alleen persoonsgegevens als we daar een wettelijke reden voor hebben. Die heeft Gem niet, niemand hoeft persoonlijke gegevens aan Gem te laten weten. Toch kan het gebeuren dat u persoonsgegevens deelt met Gem. Hieronder leest u wat we dan doen.

Wat doen we met uw gegevens?

We verbeteren Gem voortdurend en daar gebruiken we bijvoorbeeld de door u ingegeven zoekopdrachten voor. We verwijderen ieder persoonsgegeven dat we tegenkomen in Gem. Uw IP-adres is standaard anoniem.

Soms biedt Gem u aan om over te gaan naar livechat. Gaat u daarmee akkoord, dan krijgt u met een medewerker van de gemeente te maken. Die kan zien wat u eerder aan Gem liet weten. Laat u via livechat weten hoe we volgens u Gem nog verder kunnen verbeteren, dan gebruiken we ook die informatie.

Toegang tot Gem

Deze partijen kunnen zien wat u in Gem meldt of meldde:

  • medewerkers van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in het beheerteam van Gem, de digitale gemeenteassistent
  • livechat medewerkers van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
  • technisch medewerkers in het landelijk beheerteam van Gem, de digitale gemeenteassistent
Automatische besluitvorming

Woorden die u met Gem deelt, gebruiken we alleen om Gem te verbeteren. We gebruiken ze niet om bijvoorbeeld woorden of aanvullingen voor te stellen aan anderen. Ook maken we geen gebruikersprofielen. Gem herinnert zich niets van uw eventuele eerdere bezoeken.

Verantwoordelijk

Uiteindelijk is het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verantwoordelijk voor het verwerken van alle persoonsgegevens. Gem vraagt niet om persoonsgegevens.

Locatie

We verwerken gegevens binnen Nederland en geven deze niet door buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties

Bewaartermijn

Gem vraagt niet om persoonsgegevens. Deelt u toch persoonsgegevens met Gem, dan verwijderen we die binnen 28 dagen na invoer. Chatgesprekken, dus de gesprekken in de live-chat, bewaren we maximaal 28 dagen. Die gebruiken we in trainingen. Ook de anonime IP-adressen verwijderen we na 14 dagen.

Uw rechten na delen persoonsgegevens

Heeft u persoonsgegevens gedeeld met Gem en hebben we die nog niet verwijderd, dan heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: U heeft het recht uw persoonsgegevens die u met Gem deelde, te zien.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
  • Recht van bezwaar u kunt bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens hebben. Ook kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hebben we de persoonsgegevens die u met Gem deelde al verwijderd en kunnen we niet achterhalen dat het uw gegvens zijn? Dan gelden bovenstaande rechten niet. Anders kunt u gebruik maken van uw rechten. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Hebben we de persoonsgegevens die je met Gem hebt gedeeld al verwijderd? En kunnen we niet meer zien dat het jouw gegevens zijn? Dan zijn bovenstaande rechten niet meer van toepassing. Is dit nog wel het geval? Lees dan meer over uw rechten >Link naar pagina over uitoefenen privacyrechten Toegang tot gegevens De volgende partijen hebben toegang tot de gesprekken die Gem voert: medewerkers van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in het beheerteam van de virtuele gemeente assistent livechat medewerkers van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht technisch medewerkers in het landelijk beheerteam van de virtuele gemeente assistent ‚Äč