Rechten van betrokkenen

Hier leest u welke rechten u hebt als het gaat om verwerking/gebruik van uw persoonsgegevens door gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Wilt u weten of en welke persoonsgegevens wij als gemeente van u verwerken? Dan kunt u een inzageverzoek persoonsgegevens doen op grond van artikel 15 uit de AVG (privacywet).

Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen

Wilt u dat wij als gemeente bepaalde persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, verwijderen uit onze database? Dan kunt u een verwijderingsverzoek persoonsgegevens doen op grond van artikel 17 uit de AVG (privacywet). U kunt dan aangeven welke persoonsgegevens moeten worden gewist en waarom u dit wilt. Goed om te weten: Sommige persoonsgegevens mogen we volgens wetgeving niet verwijderen.

Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren

 Wilt u dat wij als gemeente uw persoonsgegevens in onze databasis corrigeren? Dan kunt u een correctieverzoek persoonsgegevens doen op grond van artikel 16 uit de AVG (privacywet). Hier kunt u aangeven welke persoonsgegevens onjuist zijn en wat de juiste persoonsgegevens zijn.

Ik wil dat de gemeente verwerking van mijn persoonsgegevens tijdelijk staakt

Wilt u dat wij als gemeente de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt? Dan kunt u een verzoek tot beperking verwerkingpersoonsgegevens doen op grond van artikel 18 uit de AVG (privacywet).

Als dit verzoek is toegekend mogen wij uw persoonsgegevens alleen nog wverwerken als:

  • u hier toestemming voor heeft gegeven
  • de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
  • de gegevens nodig zijn voor de bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
Ik wil dat de gemeente een deel van mijn persoonsgegevens deelt met een andere organisatie

Wilt u graag een deel van uw persoonsgegevens die wij als gemeente verwerken, overdragen aan een andere organisatie? Dan kunt u een verzoek tot dataportabiliteit persoonsgegevens doen op grond van artikel 20 uit de AVG (privacywet). Als u wilt dat de gemeente uw persoonsgegevens zelf overdraagt, geeft dan de informatie die hieronder gevraagd wordt:

Ik wil dat mijn persoonsgegevens O per post / O per e-mail* worden overgedragen aan de volgende instantie:

naam instantie: ……………………………………………………………..

adres: ……………………………………………………………..

postcode en plaatsnaam: ……………………………………………………………..

e-mailadres: ……………………………………………………………..  

* Vink aan wat van toepassing is

Ik wil bezwaar maken tegen verwerking van bepaalde persoonsgegevens

Wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens door ons, de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken tegen verwerking van bepaalde persoonsgegevens  op grond van artikel 21 uit de AVG (privacywet). Hier kunt u aangeven tegen welke verwerking van persoonsgegeven(s) u bezwaar maakt en welke reden(en) u daarvoor heeft.