Contact met de collegeleden

Wilt u contact met de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

Belangrijk is dat u eerst met de juiste afdeling van de gemeente spreekt als u over een bepaald onderwerp wil praten of daar een vraag/klacht over heeft. In de meeste gevallen kunnen onze medewerkers u helpen en dat doen ze graag. In dat geval is een gesprek met burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris niet nodig. Heeft u nog geen contact met een medewerker van de gemeente, zend dan een mail aan gemeente@h-i-ambacht.nl.

Wilt u een bestuurder spreken, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat:

Contact met collegeleden - bestuurssecretariaat

burgemeester Patrick van der Giessen

Annette Naaktgeboren | 078 770 2608 | a.naaktgeboren@h-i-ambacht.nl

wethouder Leo Platschorre

Annette Naaktgeboren | 078 770 2608 | a.naaktgeboren@h-i-ambacht.nl

wethouder Ralph Lafleur

Mirjam Wagenaar | 078 770 2633 | mje.wagenaar@h-i-ambacht.nl

wethouder Jauharina Oelfke - ten Seldam

Mirjam Wagenaar | 078 770 2633 | mje.wagenaar@h-i-ambacht.nl

wethouder Steven van Die

Mariëlle van Rijswijk | 078 770 2609 | mjl.van.rijswijk@h-i-ambacht.nl

gemeentesecretaris Peter Kalkman

Patricia Baldée | 078 770 2607 | p.baldee@h-i-ambacht.nl

Brief aan burgemeester en wethouders

In de meeste gevallen zendt u een brief aan het college van B&W. Bijvoorbeeld als u een (bouw)vergunning wilt aanvragen of ergens klachten over heeft. Brieven die aan het college van B&W worden gezonden, worden door het college behandeld. De brief en de inhoud ervan worden niet gedeeld met de gemeenteraad en niet openbaar behandeld. U adresseert de brief als volgt:

Aan het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Per e-mail kunt u het college bereiken via gemeente@h-i-ambacht.nl.

Vermeld uw adres, telefoonnummer en datum. Behandel één onderwerp per brief/e-mail. Dit garandeert de snelste afhandeling. Als er meerdere onderwerpen in uw bericht staan, kan het zijn dat het bericht door meerdere afdelingen behandeld moet worden. Dat kan vertraging geven. Beantwoording van uw bericht 'per omgaande', dus direct,  is niet mogelijk.

Een onjuist geadresseerd bericht wordt automatisch doorgestuurd aan het juiste bestuursorgaan.

Pers

Journalisten kunnen contact opnemen met onze adviseur bestuurscommunicatie via communicatie@h-i-ambacht.nl.