Kinderdagverblijven en peuteropvang

In Nederland is sinds 1 januari 2018 het onderscheid verdwenen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang.

Dit heet de harmonisatie. Peuterspeelzaalwerk is dan 'peuteropvang' en is een aparte groep binnen de kinderopvang.

Peuteropvang in Hendrik-Ido-Ambacht

In de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vinden wij het belangrijk dat elk kind de kans krijgt zich om te ontwikkelen. Daarom bieden we ieder kind in Hendrik-Ido-Ambacht de gelegenheid om naar de peuteropvang te gaan.

Peuteropvang of kinderdagverblijf: een goede voorbereiding op de basisschool

Op de peuteropvang leert uw kind spelend leren. Dat kan een paar keer per week op een ochtend of een middag. Op een kinderdagverblijf kan uw kind de hele dag verblijven.

Het aanbod van de peuteropvang en kinderdagverblijven

Alle peuters van 2 tot 4 jaar kunnen terecht bij de peuteropvang in een aparte peutergroep. Kinderdagverblijven zijn er voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar.

Hoeveel kost een kinderdagverblijf 0-4 jaar?

Bij een kinderdagverblijf betalen de ouders de kosten voor kinderopvang. Bij twee werkende ouders of als u een werkende eenoudergezin bent ontvang u een bijdrage van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de kinderopvanglocatie bekend is bij de Rijksoverheid. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kost de peuteropvang?

Door de harmonisatie verandert de manier waarop u peutervang betaalt. Iedereen met een gelijk inkomen, werkend of niet, gaat uiteindelijk dezelfde bijdrage betalen. Een voorwaarde hiervoor is dat de locatie van de peuteropvang vermeld staat in het Landelijk Register Kinderopvang met vermelding van aanbod voorschoolse educatie.

De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen en dat kan op de volgende manieren:

  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U vindt alle informatie hierover op Toeslagen.nl.
  • Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag (ouderbijdrage) aan de kinderopvangorganisatie waaraan automatisch een bijdrage van de gemeente wordt toegevoegd. De ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen en geldt voor twee dagdelen per week (voor VVE 4 dagdelen per week).
De dagdelen en uren peuteropvang

Het betreft een aanbod voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar voor tenminste 2 dagdelen per week van in totaal 7 uur per schoolweek. Indien ouders er voor kiezen om voor slechts 1 dagdeel gebruik te maken van het basisaanbod voor peuters dan kan dit voor maximaal 3,5 uur per schoolweek. Voor peuters met een VVE-indicatie is er een aanvullend aanbod.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?

Op het consultatiebureau kijken ze hoe uw kind groeit en zich ontwikkelt. Ze letten er ook op hoe uw kind zicht beweegt, reageert, gedraagt en praat. Als blijkt dat uw kind zich onvoldoende ontwikkelt dan krijgt uw kind een VVE-indicatie. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Met VVE leert uw kind spelenderwijs de achterstand in te halen. Daarmee krijgt uw kind een betere start in groep 3 van de basisschool.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd.

Aanvragen peuteropvang met bijdrage van de gemeente

Het aanvragen van peuteropvang gaat makkelijk. U kunt contact opnemen met de kinderopvangorganisatie van uw keuze en uw kind daar aanmelden. De kinderopvangorganisatie moet wel voldoen aan de door gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vereiste kwaliteit en Voor- en Vroegschoolse Educatie kunnen bieden. Welke dat zijn, kunt u zien in de adressenlijst.