Gemeente zoekt rechthebbenden graven

Als beheerder van begraafplaats Achterambacht willen we dat ieder graf toegekend is aan een rechthebbende, zodat het graf voor nabestaanden behouden kan blijven.

Van een aantal graven ontbreekt ons de contactgegevens van rechthebbenden. Dit kan ontstaan wanneer de oorspronkelijke rechthebbende verhuisd of overleden is. Eerder lieten we via publicaties op de begraafplaats weten dat we rechthebbenden van een aantal graven zoeken, nu proberen we het ook op deze manier. Graven waarvan op 1 juni niemand zich gemeld heeft als rechthebbende, worden geruimd.

Wij zoeken rechthebbenden van de graven van:

Grafnummer     naam    datum begraving 

B 001   de heer F. de Zeeuw   12/01/1976
B 001   mevrouw E. de Zeeuw-Dam    24/05/1968

B 004   de heer T.C. de Wit   25/04/2005
B 004   mevrouw A. de Wit-Visser   10/06/1968

B 106   de heer B. Dijksman   01/08/2002
B 106   mevrouw J. Dijksman-de Man   15/11/2016

BB 068    de heer M.B.F. Stehouwer   08/12/2004

BB 270    de heer J.L. Sturrus   07/07/2010
BB 270    mevrouw A. Sturrus-Verzijl   07/10/2019

BB 291    mevrouw A. Rietdijk-van der Burg   30/03/2011

E 003     de heer B. Verboom   12/02/1973
E003      mevrouw J. Verboom-van der Giessen   07/05/1996

E 011     de heer J. Rijsdijk   05/07/1982
E 011     mevrouw H.F.A. Rijsdijk-van Twist   27/02/1973

F 012     de heer C.P. de Zeeuw   17/06/1975
F 012      mevrouw H. Legerstee  12/02/1992

F 013    de heer C. van de Merwe   17/07/1975
F 013    mevrouw D.H. van de Merwe-Verveer   15/11/1993

F 038    de heer J.S. de Koning   06/07/1976
F 038     mevrouw M. de Koning-Verveer 06/08/1997

G 072   mevrouw C. Helmink-van der Leer 16/05/1980

I 028    de heer A. van der Plaat   30/12/1980
I 028    mevrouw H.A. van der Plaat-de Wit 23/11/1987

I 031    de heer G. van de Ruit   14/01/1988
I 031    mevrouw N. van de Ruit-den Haan 10/08/1999

K 007    de heer L. de Lijster   10/08/1988
K 007    mevrouw N. de Lijster-de Jong 05/01/1985

K 030    de heer J. van Rietschoten   26/05/1988
K 030    mevrouw W. van Rietschoten-van de Nadort 01/11/1985

K 055    de heer J.H. Dohmen 21/03/1985
K 055    de heer J.H. Dohmen 24/11/1981

M 034    de heer B.A. Munter   30/03/1990
M 034    mevrouw C. Munter-Pellikaan 17/10/1995

M 091    de heer F. van der Nat   07/11/1991
M 091    mevrouw A. van der Nat-Lodder   24/03/2006

M 140    de heer J. Both   28/10/1992

R 053    mevrouw N. Dohmen-Thio   14/02/1996

R 125   de heer C. Blom   25/02/2014
R 125   mevrouw A. Blom-de Jong 24/10/1997

Wat is een rechthebbende?

Een rechthebbende is een mens (natuurlijk persoon) of organisatie (rechtspersoon) die eigenaar is van het grafrecht op een particulier graf. De rechthebbende bepaalt onder andere wie in het graf begraven wordt. Ook is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhouden van het graf en betaling van de rechten die daarbij horen. Bent of kent u een rechthebbende of nabestaande van een hierboven beschreven graf? Neem dan alstublieft contact op met ons via begraafplaats@h-i-ambacht.nl of telefoonnummer 14 078.