Parkeerontheffing aanvragen groot voertuig

Wilt u een groot voertuig parkeren buiten werktijden? U kunt hiervoor in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aanvragen.

Het gaat hierbij om een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter en/of hoogte van meer dan 2.40 meter.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Aan de hand van de vergunningchecker weet u of u een ontheffing moet aanvragen. U treft het aanvraagformulier aan, nadat u de check hebt gedaan.

Let erop dat u minimaal 30 werkdagen voorafgaand een ontheffing hebt aangevraagd.

Kosten en behandeltijd

  • Behandeltijd ontheffing: 4 weken.
  • Kosten ontheffing volgens de legesverordening.

Meer informatie

Team Buitenruimte: Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving.
Onderdeel: APV & BW
telefoon: 14078
mail: 
apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening