Inspraak en informatierecht

U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht, bezwaar of een burgerinitiatief indienen. Of u kunt informatie krijgen over inkoop en aanbesteding, verordeningen en de Wet Openbaarheid Bestuur.

 • Bezwaar indienen

  Hieronder kunt u lezen hoe u kunt reageren op een (voorgenomen) besluit van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders.

 • Burgerinitiatief

  Uw onderwerp, idee of voorstel bespreken in de gemeenteraad? Dat kan via het burgerinitiatief!

 • Ik heb een idee!

  Word jij 11 jaar of ben je dat al? Dan ben je oud genoeg om mee te denken over jouw woonplaats. Hoe maken we Hendrik-Ido-Ambacht mooier, leuker of veiliger?

 • Inkoop en aanbesteden

  Hier vindt u informatie over inkoop en aanbesteden in Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Open data

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (en andere Drechtstedengemeenten) publiceert sinds oktober 2016 op www.dataplatform.nl onder de noemer 'open data' veel gegevens voor het publiek.

 • Spreekrecht

  Wie invloed wil uitoefenen op (het beleid van) de gemeente, kan gebruikmaken van het spreekrecht.

 • Verordeningen

  Hier vindt u alle verordeningen die gelden in Hendrik-Ido-Ambacht

 • Verwerkingenregister

  Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingenregister ziet u welke gegevens bij welke processen verwerkt worden

 • Wet openbaarheid overheid

  Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid overheid, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).