Alle onderwerpen Politiek en Bestuur

Hier vindt u alle onderwerpen die met Politiek en Bestuur te maken hebben.

 • Beleid

  Hier vindt u beleidsplannen van de gemeente.

 • College van Burgemeester en wethouders

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft drie wethouders. Samen met de burgemeester zijn die belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Met de gemeentesecretaris als adviseur vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Onderling verdelen de collegeleden de taken in portefeuilles.

  Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.

 • Gemeentelijke organisatie

  De gemeentelijke organisatie ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad vertegenwoordigt de Ambachters, stelt kaders voor het college van burgemeester & wethouders en controleert dat college.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Inspraak en informatie

  U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht, bezwaar of een burgerinitiatief indienen. Of u kunt informatie krijgen over inkoop en aanbesteding, verordeningen en de Wet Openbaarheid Bestuur.

 • Rekenkamercommissie

  Een rekenkamercommissie is een onafhankelijk commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak.