Alle onderwerpen Politiek en Bestuur

Hier vindt u alle onderwerpen die met Politiek en Bestuur te maken hebben.

 • Beleid

  Hier vindt u beleidsplannen van de gemeente.

 • College van Burgemeester en wethouders

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft vier wethouders. Samen met de burgemeester zijn die belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Met de gemeentesecretaris als adviseur vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W).

 • Gemeentelijke organisatie

  De gemeentelijke organisatie ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad heeft een eigen website. U vindt daar de vergaderkalender, de stukken, informatie over de Ambachtse politieke partijen en meer.

 • Inspraak en informatierecht

  U kunt gebruik maken van uw inspreekrecht, bezwaar of een burgerinitiatief indienen. Of u kunt informatie krijgen over inkoop en aanbesteding, verordeningen en de Wet Openbaarheid Bestuur.

 • Rekenkamercommissie

  Een rekenkamercommissie is een onafhankelijk commissie die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak.

 • Verkiezingen