Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie ondersteunt en adviseert de burgemeester en het college van B&W in hun bestuurlijke taken. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie.