Recycletarief

Ambacht heeft een recycletarief. De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Door goed afval te scheiden heeft u invloed op de kosten van het variabele deel.

Over het recycletarief; wat is het en waarom

Wat is recycletarief?

Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. Van deze belasting wordt het grootste deel van de kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaald. In het recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een lager basistarief en een variabel deel (recycletarief) voor iedere keer dat u restafval aanbiedt. Door afval te scheiden heeft u invloed op de kosten van het variabele deel; een goede afvalscheider betaalt minder, anderen worden uitgedaagd om het beter te doen. Bekijk ook de video van HVC over het recycletarief

Waarom een recycletarief?

Recycletarief is beter voor het milieu én nodig om de afvalverwerking betaalbaar te houden. De verbranding van restafval is slecht voor het milieu en duur en we verwachten dat de verbranding alleen maar duurder wordt. De hoeveelheid restafval moet dus flink omlaag. Dat kan ook. In het restafval zitten vaak veel grondstoffen die we opieuw kunnen gebruiken, zoals etensresten, plastic, textiel en glas. Een recycletarief geeft extra reden om afval te scheiden: hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt, hoe minder u betaalt. Zo zorgt het recycletarief voor minder restafval, meer herbruikbare afvalstromen en lagere kosten.

Blijft het aanbieden van gescheiden afval gratis?

Ja, het aanbieden van gescheiden gft-e, glas, oud papier, karton, textiel en plastic, blik en drinkpakken (pbd) blijft gratis.

Tarieven en betalen

Wanneer moet ik betalen?

De afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen: een vast deel (basistarief) en een variabel deel (recycletarief). Het vaste deel is een vast bedrag op basis van het aantal personen in uw huishouden. Dit bedrag vindt u terug op de aanslag van dit belastingjaar. U ontvangt de aanslag meestal eind februari via de post of via mijn.overheid.nl. Hoe vaak u restafval aanbiedt bepaalt uw variabele deel. Dit bedrag staat op uw aanslag van het volgende belastingjaar en betaalt u dus achteraf. Dus: in februari 2025 krijgt u een aanslag met daarop twee bedragen voor de afvalstoffenheffing, namelijk:

  1. het vaste deel (basistarief) voor 2025
  2. het variabele deel (recycletarief) van 2024

Lees meer informatie op de pagina Afvalstoffenheffing

Hoe weet de gemeente hoe vaak ik restafval aanbied?

In Ambacht verzamelen we het restafval in ondergrondse containers of met minicontainers aan huis. Om de ondergrondse containers te openen gebruikt u uw afvalpas. Elke storting in een ondergrondse restafvalcontainer wordt via uw afvalpas geregistreerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Afvalpas

Alle restafvalcontainers aan huis hebben een chip. Elke keer dat de container geleegd wordt, wordt dit via de chip geregistreerd.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval aanbied?

In de HVC-app kunt u zien hoe vaak uw huishouden restafval heeft weggegooid. Download de HVC-app via hvcgroep.nl/app, maak een account aan en identificeer u met iDIN. Lees meer hierover op de pagina Wat is iDIN van HVC en de pagina Hoe werkt het van iDIN of bekijk het filmpje iDIN in 1 minuut.

Ook in de Digitale Belastingbalie kan de hoofdbewoner van uw adres zien hoe vaak uw huishouden restafval heeft weggegooid. Om in te loggen heeft u DigiD nodig. Klik nadat u bent ingelogd links in het menu van Digitale Belastingbalie op 'Gegevens'. Onderaan de lijst met gegevens vindt u 'Aanbiedingen restafval'. De aantallen die u hier ziet zijn minder actueel; de informatie wordt een keer per maand bijgewerkt.

Regelingen: medisch afval, zwerfafval & kwijtschelding 
Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval

Heeft u door een ziekte of handicap onvermijdbaar medisch afval (dat niet gescheiden ingeleverd kan worden)? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval. Als u recht heeft op de regeling betaalt u een maximum bedrag aan afvalstoffenheffing. Door dit maximum betaalt u nooit meer dan het gemiddeld aantal inworpen van een (één- of meerpersoons) huishouden. Lees meer op de pagina Medisch afval.

Regeling zwerfafval

Voor een schoon Ambacht zorgen we samen. We waarderen het enorm als u helpt Ambacht netjes te houden. Bijvoorbeeld door afval te prikken. Afvalzakken met zwerfvuil kunt u gratis laten ophalen. Zo hoeft u niet te betalen om zwerfvuil in de restafvalcontainer te gooien. Kijk voor meer informatie op de pagina Regeling zwerfafval.

Kwijtscheldingsregeling

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig vermogen, dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. Als u recht heeft op kwijtschelding, dan krijgt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden. Voor het variabele deel geldt dat u een maximaal aantal afvalzakken of containerledigingen krijgt kwijtgescholden. Komt u daarboven, dan moet u wel betalen voor het restafval dat u aanbiedt. Het loont dus om goed uw afval te scheiden. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Contact

Heeft u vragen over het recycletarief, afval of hergebruik? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.