Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Zo betaalt u mee aan de kosten voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil. U ontvangt meestal eind februari een aanslag via de post of via mijn.overheid.nl. U kunt uw aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

DigiD-logo Aanslag bekijken  u heeft DigiD nodig

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Afvalstoffenheffing bestaat uit 2 delen: een vast deel (basistarief) en een variabel deel (recycletarief). Het vaste deel is een vast bedrag op basis van het aantal personen in uw huishouden. Dit bedrag vindt u terug op de aanslag van dit belastingjaar. 

Het aantal keren dat u restafval aanbiedt, bepaalt het variabele deel. Dit bedrag staat op uw aanslag van het volgende belastingjaar en betaalt u dus achteraf. 

Vast deel (basistarief)

 • u woont alleen: € 254,58
 • u woont met meerdere mensen: € 368,98

Per persoon trekken wij € 7,50 af van dit bedrag. Dit staat gelijk aan 3 stortingen. Want iedere inwoner heeft recht op 3 vrije stortingen. Dit verrekenen we in het vaste deel. We tellen hiervoor het aantal personen in uw huishouden op 1 januari van het belastingjaar. 

Variabel deel (recycletarief) 

U betaalt alleen voor restafval. 

Gratis mag u op de daarvoor bestemde mogelijkheden aanbieden:  

 • groenafval (gft-e)
 • plastic, blik en drankkartons (pbd)
 • glas en
 • oud papier en karton 

Maakt u gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer? Dan betaalt u per keer dat u de klep van de container opent:

 • per keer voor restafvalzakken tot 30 liter: € 1,25
 • per keer voor restafvalzakken tot 60 liter: € 2,50

Als u een eigen restafvalbak heeft, betaalt u per keer dat u deze aan de weg zet:

 • afvalbak 140 liter (kleine bak): € 5,85
 • afvalbak 240 liter (grote bak): € 10,00
Wat u moet weten
 • Gedurende het jaar kan uw situatie veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing. Als u in de loop van het jaar verhuist, krijgt u een nieuwe aanslag op uw nieuwe adres. Ieder jaar wordt op 1 januari beoordeeld hoeveel personen er op uw adres wonen. Op basis daarvan ontvangt u uw aanslag gemeentelijke belastingen
 • Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u afvalstoffenheffing aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tot en met de maand waarin u verhuist. U krijgt het teveel betaalde geld terug.
 • Heeft u door een chronische ziekte of handicap veel medisch afval? Dan maakt u waarschijnlijk vaker dan gemiddeld gebruik van de ondergrondse container. U kunt dan de regeling afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval (pdf 1.586 kB) aanvragen. Met deze regeling betaalt u een maximum voor het aanbieden van afval.
 • Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij sluiten zelf een contract met een afvalinzamelingsbedrijf.
Betalen, kwijtschelding en bezwaar