Afval en hergebruik

 • Recycletarief: vragen en antwoorden

  Per 1 januari 2024 voert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het recycletarief in. Het doel is minder restafval, meer herbruikbare stromen en lagere kosten. Vanaf 1 januari 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Door afval te scheiden heeft een Ambachter zelf invloed op de kosten van het variabele deel.

 • Kroonringen PBD

  Het college van B en W stelde dinsdag 13 december 2022 het aanwijzingsbesluit PBD kroonringen vast. Daarmee ook de locaties voor de ringen.

 • Milieustraat

  Bij Milieustraat Noordpolder van afvalinzamelaar HVC kunt u veel soorten huishoudelijk afval gratis afleveren.

 • Afvalpas

  In Ambacht verzamelen we huishoudelijk restafval en gft-e in ondergrondse containers. U hebt een Milieupas nodig om dat afval in de containers te werpen.

 • Afvalinzameling

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. De verschillende categorieën afval en andere informatie vindt u hieronder.

 • Oud papier en karton

  Oud papier en karton wordt ingezameld door middel van de blauwe minicontainer en ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers.

 • Plastic, blik en drankpakken (PMD)

  Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), blik (zoals drinkblikjes en conservenblikken) en drinkpakken (zoals van sappen en zuivel) noemen we ook wel PMD. Al het PMD mag in de welbekende plastic zak.

 • Riool

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Regelmatig voeren we inspecties uit aan het riool.

 • Grof afval

  Als Ambachter kunt u gratis grof afval inleveren bij Milieustraat Noordpolder. U kunt het ook laten ophalen door HVC, dat kost dan 20 euro.

 • Gratis zwerfafvalgrijpers

  Helpt u mee Ambacht schoon te houden? U kunt bij de balie van het gemeentehuis een gratis afvalgrijper en afvalzak ophalen.

 • Per ongeluk in de container...

  Iets in de container gegooid dat er niet in had gemoeten? Als u dit binnen twee uur meldt aan HVC, probeert dat bedrijf het voorwerp te vinden. Kosten: € 70,-

 • Afvalcontainers

  23 februari 2023

  Hier vindt u het inrichtingsplan voor de ondergrondse afvalcontainers. In dit plan is vastgelegd waar de ondergrondse containers staan.

 • Aanwijzingsbesluit containers Burgemeester Broekhuisplein

  Hieronder treft u aan de Bekendmaking, het aanwijzingsbesluit containers en de locaties voor het aanwijsbesluit.

 • Doneerringen

  Speciale ringen aan prullenbakken die bedoeld zijn om petflesjes of blikjes met statiegeld in te zetten, zodat iemand anders ze mee kan nemen.