Afvalpas

In Ambacht verzamelen we huishoudelijk restafval en gft-e in ondergrondse containers. U hebt een Milieupas nodig om dat afval in de containers te werpen.

U gebruikt de pas als u afval in de ondergrondse container wilt gooien. In het pasje zit een chip. Door het pasje voor het scherm te houden, opent de ondergrondse container. Buig of beschadig de pas niet. Ook mag u met uw milieupas grofvuil aanbieden bij de Milieustraat, uw Afvalpas is uw toegangsbewijs. 

Waarom een Afvalpas?

We werken met het passysteem om te voorkomen dat afval van bedrijven of afval uit andere gemeenten in de containers terecht komt . Met het pasje kunt u iedere ondergrondse restafval container in Hendrik-Ido-Ambacht openen. Als een ondergrondse restafval container vol is, dan kunt u het restafval in een andere container kwijt.

Met uw afvalpas heeft u standaard toegang tot 2 GFT-E containers. Standaard heeft u toegang tot 2 GFT-E containers omdat de normen voor GFT-E steeds strenger worden. Het is belangrijk dat er alleen groente-, fruit-, tuinafval en etensresten in komen. Door het beperken van de toegang weten we welke inwoners toegang hebben tot een bepaalde container. Als we in een container vervuiling tegenkomen kunnen we gerichte acties uitvoeren (bezoek afvalcoach, flyers, etc.) Wilt u toegang tot een andere GFT-E container dan kunt u de klantenservice van HVC bellen (0800-0700).

Hoe krijg ik een Afvalpas?

De Afvalpas hoort bij de woning. Als u een woning koopt of huurt, is de Afvalpas in de woning aanwezig. Als dat niet zo is, vraag er dan naar bij de vorige bewoner. Gaat u verhuizen? Laat de pas dan achter in de woning. Bent u de pas kwijt, bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning of is er geen Afvalpas in uw nieuwe woning aanwezig, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen.

Aanvragen Afvalpas

U kunt bij HVC een nieuwe Afvalpas aanvragen.

Bewaar uw Afvalpas zorgvuldig

Met de Afvalpas heeft u toegang tot ondergrondse containers en de Milieustraat. De pas is gekoppeld aan uw woonadres en alleen voor uw huishouden bedoeld. Bewaar de pas zorgvuldig en geef deze niet zomaar weg. U opent met de pas namelijk niet alleen de ondergrondse containers. Vanaf 1 januari 2024 wordt het variabele deel van het recycletarief berekend op basis van het aantal keren dat u restafval hebt aangeboden met uw Afvalpas. Een belangrijke pas dus; bewaar deze goed en geef deze niet zomaar weg.

Afvalpas kwijt of gestolen: wat nu?

Meld het direct bij de klantenservice van HVC als uw uw Afvalpas kwijt bent of deze gestolen is. HVC laat de bestaande pas dan blokkeren en zorgt ervoor dat u een nieuwe Afvalpas krijgt.

Mag ik mijn Afvalpas (laten) kopiëren?

Nee, dit mag niet. Het lijkt handig: een kopie van uw Afvalpas als druppel aan uw sleutelhanger. Of een tweede pas voor het geval u de eerste niet kunt vinden. Maar het is (wettelijk) niet toegestaan om een pas voor ondergrondse containers of de Milieustraat te (laten) kopiëren. Ook niet in de vorm van een zogenaamde druppel. Kijk voor meer informatie op de website van HVC

 

Wat kost een Afvalpas?

U kunt bij HVC een afvalpas aanvragen via de volgende link: https://www.hvcgroep.nl/zelf-regelen/afvalpas-aanvragen

Een nieuwe afvalpas kost € 5,--.

 

Gebruik Afvalpas

Afvalpas

Bij de nieuwe containers voor restafval kiest u of u een kleine zak (maximaal 30 liter) of een grote zak (maximaal 60 liter) wilt weggooien. Houd de Afvalpas een paar seconden voor het venster om het deksel van de ondergrondse container te openen. U kunt nu een kleine zak (tot 30 liter) inwerpen. Bied uw afvalpas nog een keer aan om een grote zak (tot 60 liter) weg te gooien. In deze instructiefilm leggen we uit hoe de container precies werkt.

Privacy 

In de Afvalpas zit een chip die registreert dat de container wordt geopend en de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt. Zowel de gemeente als HVC zijn verantwoordelijk voor naleving van de privacyregels. In de privacyverklaring van HVC staat hoe de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt.

Wat mag in de ondergrondse container?

Het is niet altijd direct duidelijk in welke bak het afval mag. Hierdoor komen er nog veel herbruikbare materialen in het restafval terecht. Dat is zonde. Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Check hieronder wat bij welk afval mag:

Zet nooit afval naast een ondergrondse container. Is de container vol of in storing, gooi uw afval dan in een andere container of neem het afval terug en probeer het later weer.

Grof vuil kunt u gratis kwijt bij de Milieustraat. Of u laat het, tegen betaling, door HVC ophalen. Een afspraak met HVC maakt u via de website www.hvcgroep.nlen telefoonnummer 0800 - 0700.

Is er een probleem aan een ondergrondse container, meld het dan via Fixi.nl. Dan kan het probleem vlug verholpen worden.

Bedrijfsafval

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van bedrijfsafval. Het is niet toegestaan om dit in de ondergrondse container te gooien. Ook is het niet toegestaan om het bedrijfsafval als particulier afval aan te bieden bij de Milieustraat. De Wet Milieubeheer bepaalt dat een onderneming moet samenwerken met een erkende afvalinzamelaar, zoals Netwerknv.nl.