Honden

Hier vindt u het hondenbeleid van en in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Burgemeester en wethouders stelden op 1 oktober 2019 een geactualiseerd aanwijzingsbesluit voor hondenuitlaatplaatsen, losloop- en verbodsgebieden vast. Met het geactualiseerd aanwijzingsbesluit zijn de handhavers/BOA’s bevoegd om de regels voor hondenbezitters ook in het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht te handhaven.

Ruimen

In uitlaatgebieden moeten honden aangelijnd zijn, in losloopgebieden mogen honden los lopen. In beide gebieden hoeft hondenpoep niet geruimd te worden. Wie buiten de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn hond uitlaat, moet zelf de poep van de hond ruimen. Hondenbezitters kunnen op verschillende locaties een gratis hondenpoepzakje pakken. De gevulde zakjes mogen in een afvalbak. In de parken staan extra afvalbakken voor hondenpoep.

Denk mee over ons beleid

Welke plekken en routes gebruikt u om uw hond(en) uit te laten? Staan de hondenpoepzakjes en -bakken op de goede plek? Ervaart u hinder en/of overlast?

Het doel van ons hondenbeleid is duidelijke regels, goede voorzieningen voor honden(bezitters) en een gepaste aanpak van hinder en overlast. Hoe kunnen we dit het best doen? We horen graag uw ervaringen en ideeën. Wilt u meedenken? Dit kan op twee manieren: online of in een gesprek op locatie.

Online vragenlijst

In een online vragenlijst stellen wij u een aantal vragen én kunt u eventueel op een kaart aangeven op welke plekken u hinder/overlast ervaart. U kunt de vragenlijst tot en met woensdag 12 juli invullen via bit.ly/HondHIA23.

In gesprek op locatie

Gaat u liever persoonlijk in gesprek of wilt u samen de enquête invullen? Dat kan ook. We ontmoeten u graag op:

  • Maandag 19 juni, 15.00 tot 17.00 uur, losloopgebied Baxpark.
  • Dinsdag 4 juli, 15.00 tot 17.00 uur, Sophiapark bij de tribune.
Hondenbelasting

Wie een hond heeft, moet daar belasting voor betalen. Informatie hierover vindt u op de pagina hondenbelasting.

Boetes

Wie een hond uitlaat en
- de hond niet aangelijnd houdt waar dat verplicht is
- geen zakje bij zich draagt om hondenpoep te verwijderen
- de hond laat poepen waar dit niet toegestaan is

riskeert een boete. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van die boetes.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het hondenbeleid in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, neem dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Die is te bereiken via telefoonnummer 14 078.