Energie, warmte en mobiliteit

Tientallen euro's kunnen we per maand overhouden met relatief gemakkelijke en goedkope maatregelen. Bijvoorbeeld met LED-verlichting, goede isolatie en gebruik maken van zonne-energie. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het klimaat.

Beeldmerk Duurzaam AmbachtVoor een duurzame toekomst willen we over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Dit levert verschillende vraagstukken op. Hieronder vindt u meer informatie over onderwerpen rond isoleren, de energietransitie in onze gemeente en duurzame mobiliteit. Ook in het Programma Duurzaamheid 2024-2030 zijn deze onderwerpen opgenomen in de opgavelijnen "Energietransitie en CO2-reductie" en "Duurzame mobiliteit".

Isoleren

Energie en isolatie

Een goed geïsoleerde woning verbruikt minder energie om het te verwarmen. Energie die niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt en dit scheelt ook in de energierekening. Verder is een bepaalde mate van isolatie vaak nodig voor aansluiting op alternatieve warmtebronnen. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht draagt op verschillende manieren bij aan de isolatieopgave, zoals het opstellen van de Lokale Aanpak Isolatie, hulp bij het bestrijden van energiearmoede en het verstrekken van de Duurzaamheidslening. Kijk op de pagina Acties, subsidies en leningen voor meer informatie over ondersteuning bij het isoleren van uw woning (bijvoorbeeld door energiecoaches, energiehulp of een aantrekkelijke lening). Duurzaam Drechtsteden is het energieloket waar u terecht kunt voor algemene informatie over isoleren en energie.

Lokale Aanpak Isolatie

In samenwerking met andere gemeenten in de regio Drechtsteden hebben we een Lokale Aanpak Isolatie opgesteld. Hiervoor hebben we ook een inwonersavond georganiseerd, waarbij u heeft kunnen aangeven wat voor u belangrijk is bij de isolatieopgave. Het eindrapport bevat een doelstelling, prioriteert doelgroepen, inventariseert landelijke en lokale regelingen, en bevat een activiteitenprogramma voor de periode 2023-2026. We gebruiken het rapport als onderbouwing voor de inzet van de subsidie die we van de Rijksoverheid ontvangen de komende jaren.

Spouwmuurisolatie en natuurbescherming

We willen natuurlijk voorkomen dat isolatiemaatregelen als spouwmuurisolatie schade opleveren aan de biodiversiteit in onze gemeente. Bij het na-isoleren van een spouwmuur kunnen vleermuizen verstoord of gedood worden. Om er zeker van te zijn dat er geen vleermuizen in uw spouwmuur leven, moet er een ecologisch onderzoek uitgevoerd worden. Momenteel zijn woningeigenaren die hun woning gaan isoleren zelf verantwoordelijk om een ecologisch onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dat is echter een duur en tijdrovend proces. Daarom kijken we als gemeente naar de mogelijkheden om een Soortenmanagementplan op te stellen, waarmee we voor een heel gebied in één keer onderzoek doen naar aanwezige soorten en hen een alternatieve plek bieden.

Duurzaamheidslening

Met de Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid kunt u als inwoner van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een lening-tegen-lage-rente afsluiten waarmee u (onder andere) isolatiemaatregelen kunt treffen. Ook andere maatregelen die te maken hebben met energiebesparing of -opwek kunt u hiermee financieren. Kijk op de pagina Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid voor meer informatie.

Energietransitie

Energie

In de Regionale Energiestrategie 1.0 beschrijft Regio Drechtsteden, waar Hendrik-Ido-Ambacht deel van is, wat zij kan bijdragen aan de landelijke opgave om de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te verlagen tot 49% in 2030 en 95% in 2050.

De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken middels zonne- of windkracht. Dat is 1,1% van de landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken en deels door zonnevelden en windenergie in restruimtes en op 4 locaties in de regio. Ook wil de regio 12.000-25.0000 woningen aardgasvrij maken, van de landelijke opgave van 1,5 miljoen. Daarnaast is het doel om 20% energie te besparen in gebouwen ten opzichte van 2020 en mobiliteit te verduurzamen.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de Regionale Energiestrategie 1.0 in de samenvatting en andere onderstaande documenten:

Warmte

In de Transitievisie Warmte 2021 beschrijven we de 'route' naar aardgasvrije woningen en gebouwen in Ambacht. Deze visie geeft handvatten voor bewoners, ondernemers en organisaties om stap-voor-stap aan de slag te gaan.

De perspectiefkaart in de Transitievisie geeft een beeld van het alternatief voor aardgas als warmtebron en het tijdspad per buurt. Voor de meeste buurten zal het nog even duren voor daar volledig duurzaam wordt gewoond.

Hoe wordt uw buurt aardgasvrij?

  • De eerste nieuwbouwwoningen in De Dorpjes in De Volgerlanden zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt -met de kennis van nu- ook een verstandige keuze voor de dichtbebouwde buurten Kruiswiel en Oostendam.
  • Voor goed geïsoleerde woningen die na 2000 zijn gebouwd èn woningen buiten de bebouwde kom is een eigen warmtepomp ('all electric') een goed alternatief.
  • Voor de woningen in de wijken Dorp en Krommeweg is nu (zomer 2021) nog niet duidelijk wat de beste oplossing is. Het best is om de ontwikkelingen van technische innovaties af te wachten om daarna een keuze te kunnen maken.


Meer informatie

Energiezuiniger leven

Groen dak

Een groot deel van het gemeentehuis heeft een groendak. Een groendak houdt in de winter warmte vast en koelt in de zomer. Daarnaast is het goed voor insecten, houdt het regenwater vast en ziet het er mooi uit! Een groendak is voor vrijwel ieder plat dak geschikt. Kijk voor meer informatie op bijvoorbeeld Groendakcoach.nl.

LED-verlichting

Een steeds groter deel van de straatverlichting en het gehele gemeentehuis zijn voorzien van LED-lampen. Gloei- en halogeenlampen vervangen voor LED-lampen is slim, want een LED-lamp is 90% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 85% minder elektriciteit dan een halogeenlamp. Lees meer hierover op Energiezuinig verlichten van Milieucentraal.

Warmtebeeldcamera

Wie wil weten waar zijn woning warmte en/of koude lekt, welke leidingen isolatie kunnen gebruiken en waar het tocht, kan kosteloos de warmtebeeldcamera FLIR ONE PRO lenen van Bibliotheek AanZet Hendrik-Ido-Ambacht, Hoge Kade 52. Op onze onze pagina Warmtebeeldcamera vindt u meer informatie.

Zonnepanelen

Op het dak van het gemeentehuis liggen al enige jaren tientallen zonnepanelen. De zon is een grote bron van energie. Zonnepanelen zetten die energie om in elektriciteit. Zonnepanelen zijn dus een duurzame manier van elektriciteit opwekken. Meer informatie hierover vindt u op duurzaam-drechtsteden.nl.

factsheet zonnepanelen

Energiecheck voor bedrijven

Als midden- of kleinbedrijf inzicht krijgen in uw energieverbruik en zo weten waar u nu teveel aan uitgeeft? Maak dan gebruik van de milieubarometer.nl.

Duurzame mobiliteit

STOMP-principe

In gemeente Hendrik-Ido-Ambacht willen we het STOMP-principe zoveel mogelijk gaan toepassen. Het is een belangrijk uitgangspunt waarin de mens centraal staat en helpt mee de leefbaarheid en bereikbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Bij het STOMP-principe staat de auto niet langer centraal: we gaan eerst uit van de voetganger (Stappen) en vervolgens de fietser (Trappen), OV en Mobility-as-a-service (deelmobiliteit, bijvoorbeeld fietsen en auto's). De privé auto komt op de laatste plaats.

Als gemeente gaan we bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes uitbreiden. Als inwoner kunt u vaker gaan lopen, fietsen (ook goed voor de gezondheid) of voor het Openbaar Vervoer kiezen.

Kijk voor het Openbaar Vervoer in en rond Hendrik-Ido-Ambacht op 9292.nl/reisadvies en Waterbus.

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is beter voor het milieu en uw omgeving dan het rijden op een normale verbrandingsmotor. Bij elektrisch rijden komen geen uitlaatgassen en CO2 vrij en zijn geen fossiele brandstoffen nodig. Laadpalen maken gebruik van 'groene stroom' en zijn een duurzame energiebron voor vervoer. Meer hierover vindt u op onze pagina Laadpalen elektrisch rijden.