Medisch afval

Valt u onder de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval, dan betaalt u een maximum bedrag aan afvalstoffenheffing.

Heeft u door een ziekte of handicap onvermijdbaar medisch afval (dat niet gescheiden ingeleverd kan worden)? Dan kunt u gebruikmaken van de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval. Als u recht heeft op de regeling betaalt u een maximum bedrag aan afvalstoffenheffing.

Tarief 2024

Voor 2024 gelden binnen de Regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval de volgende maximum bedragen: 

voor een eenpersoonshuishouden € 312,08
voor een meerpersoonshuishouden € 436,48

Per huishouden kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

De regeling aanvragen

Wilt u de regeling aanvragen? Gebruik dan na 1 december 2023 het Formulier regeling afvalstoffenheffing bij onvermijdbaar medisch afval in. Voeg één van de volgende documenten aan uw aanvraagformulier toe: 

  • een recente factuur/nota van de apotheker, ziektekostenverzekering of verkoper/leverancier
  • een recente pakbon of 
  • een verklaring van een behandelend specialist of arts

Zorg dat uw naam en woonadres op het document staan en dat uit het document blijkt dat u onvermijdbaar medisch afval heeft. 

Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde bijlage naar medischafval@h-i-ambacht.nl met als onderwerp 'Aanvraag vrijstelling medisch afval' óf per post naar:
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
o.v.v. Aanvraag vrijstelling medisch afval
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht