Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de provincie en andere overheden staan op omgevingswet.overheid.nl.

Plannen in procedure

De officiële publicaties van ruimtelijke plannen worden in de staatscourant en op Overheid.nl gepubliceerd.

U kunt reageren binnen de in de publicatie aangegeven termijn.

De plannen in procedure kunt u ook op deze website bekijken. In het artikel staat informatie over het tot stand komen van een bestemmingsplan.

Goed om te weten

Wat in een gebied gebouwd mag worden, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie. Als u wilt bouwen of verbouwen, kunt u zien of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Wilt u uw plan toetsen aan het bestemmingsplan, dan kunt u een Initiatiefplan (vooroverleg bouwplan) indienen.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
Het kan zijn dat u schade lijdt door een bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw buurt? Abonneer u op de gratis e-mailservice van overheid.nl.