Ruimtelijke plannen

  • Bestemmingsplannen

    In een bestemmingsplan staat wat in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

  • Openbare bekendmakingen volgens Didamarrest

    Op deze pagina de voorgenomen verkopen van gemeentelijke onroerende zaken, als die er zijn.

  • Vastgestelde plannen

    Hier vindt u alle plannen van overheden voor iedere omgeving in Nederland.