Ruimtelijke plannen

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat wat in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Bestemmingsplannen in procedure

  Hier vindt u alle bestemmingsplannen waar we als gemeente op dit moment aan werken, dus voorbereiden of ontwikkelen. Klik op het plan voor meer informatie.

 • Bouwplannen

  Een bouwplan is een plan dat we 6 weken ter inzage leggen omdat er wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan.

 • Openbare bekendmakingen volgens Didamarrest

  Op deze pagina staan de voorgenomen verkopen van gemeentelijke onroerende zaken.

 • Vastgestelde bestemmingsplannen

  Hier vindt u alle bestemmingsplannen die recent zijn vastgesteld en dus geldig zijn. Tegen de meeste recente is soms beroep mogelijk.