Verhuizen binnen of naar Hendrik-Ido-Ambacht

Gaat u verhuizen? U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 28 dagen vóór uw verhuisdatum. en u op zijn laatst 5 dagen na uw verhuisdatum.
Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Wilt u graag geholpen worden in het gemeentehuis, boek dan een afspraak adreswijziging.

Afhandeling

De gemeente heeft vanaf de verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om uw verhuizing te verwerken. Na uw verhuisdatum (en nadat wij uw verhuizing hebben verwerkt) ziet u op www.mijnoverheid.nl uw nieuwe adres staan. Twee weken na onze verwerking krijgt u 2 een brief met de bevestiging van uw nieuwe adres.

DigiD-logo Verhuizen binnen of naar Hendrik-Ido-Ambacht u heeft DigiD nodig

Lukt het u niet om uw aangifte digitaal aan ons door te geven? Dan maakt u een afspraak voor aan de balie. Of u belt 14 078.

Een digitale aangifte is niet mogelijk als:

 • een kind jonger dan 18 jaar verhuist zonder ouder(s)
 • als een kind een geheimhouding adres heeft

In die gevallen geeft u de verhuizing schriftelijk door via het papieren verhuisformulier. Het papieren formulier bestelt u via telefoonnummer 14 078.  

Datum verhuizing

Gaat u verhuizen?

Geeft u een verhuizing door met een datum in de toekomst? Dan verwerken wij uw verhuizing vanaf die datum en dat is de inschrijfdatum op uw nieuwe adres.

Bent u verhuisd?

Ontvangen wij uw verhuisbericht binnen 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum van verhuizing. Ontvangen wij uw verhuisbericht later dan 5 dagen na uw verhuizing? Dan schrijven wij u in op uw nieuwe adres met de datum waarop wij uw verhuisbericht hebben ontvangen.

Geef uw verhuizing op tijd door! Daarmee voorkomt u problemen met bijvoorbeeld uw huurtoeslag en/of andere toeslagen

Verhuizen naar andere gemeente

Geef uw verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen. Zij regelen de uitschrijving uit Hendrik-Ido-Ambacht.

Wie geeft de verhuizing door

Verplicht om een verhuizing door te geven, zijn:

 • iedereen van 18 jaar en ouder
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen jonger dan 16 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan

De volgende personen mogen aangifte doen, in de volgende situaties:

 • alle personen vanaf 16 jaar
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • iedereen vanaf 18 jaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, onder bepaalde voorwaarden (zie wet BRP)
Wie krijgt bericht van uw verhuizing?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • belastingdienst

Via uw MijnOverheid-account ziet u wie uw gegevens krijgen.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens krijgen.

Aan andere instanties doorgeven

Geef uw verhuizing zelf door aan bijvoorbeeld:

 • Oasen waterbedrijf
 • uw elektriciteitsbedrijf
 • uw verzekeringen
 • telefoon-, tv- en internetleverancier
 • uw bank

Op de website van Post.nl vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt Post.nl tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door.

Verhuizen vanuit het buitenland naar Hendrik-Ido-Ambacht

Komt u voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven? Maak dan een afspraak bij de Gemeentewinkel.

Op de pagina inschrijven of hervestigen vanuit het buitenland leest u meer informatie.

Onjuist inschrijving melden

Denkt u dat er iemand op uw adres ingeschreven staat die er niet (meer) woont? Bijvoorbeeld omdat u post voor die persoon krijgt? Of omdat het aantal personen dat op uw adres ingeschreven staat niet klopt? Geef het persoonlijk door en maak een afspraak met de gemeente of bel voor een afspraak naar 14 078.

De gemeente kan besluiten om een 'adresonderzoek' te starten.

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen geven wij u antwoord.

Wetgeving

Wet basisregistratie personen 
Besluit basisregistratie personen