Starterslening

We bieden starters op de woningkoopmarkt de mogelijkheid om een starterslening aan te vragen.

Een starterslening is een extra lening bovenop de normale lening (de hypotheek) en overbrugt het verschil tussen de overeengekomen koopsom van het huis en de maximaal verkrijgbare hypotheeksom. Op deze manier kan meer geld worden geleend voor de koop van een woning. Daarmee willen we bereiken dat het voor een starter gemakkelijker wordt om een eerste huis te kopen.

Voor wie is deze lening bedoeld?

De lening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Bijvoorbeeld voor wie van een huurwoning naar een koopwoning gaat. Ook mensen die voor het eerst zelfstandig gaan wonen in een koopwoning – bijvoorbeeld vanuit het ouderlijk huis of een studentenkamer – vallen in deze categorie. Om in aanmerking te komen voor een starterslening van de gemeente moet aan onderstaande voorwaarden worden voldaan. Als u samen met uw partner een huis koopt en gebruik wil maken van een starterslening, moet u beiden voldoen aan de voorwaarden.

 • U koopt een woning in Hendrik-Ido-Ambacht;
 • U*:
  • woont minstens al een jaar in Hendrik-Ido-Ambacht of
  • heeft minimaal zes jaar van uw leven in Hendrik-Ido-Ambacht gewoond of
  • heeft minimaal zes jaar in Hendrik-Ido-Ambacht gewerkt.
    
 • U bent tussen de 17 en 35 jaar op het moment van de aanvraag;
 • U bent geen woningeigenaar en dat ook niet eerder geweest;
 • U gaat zelf in de woning wonen.

* Als het aanvragend huishouden uit twee personen bestaat, hoeft slechts één persoon aan deze voorwaarde te voldoen.

Hoe werkt de starterslening?

We bieden de starterslening aan via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, SVn. Op de website van SVn leest u meer informatie over onder andere:

 • de lening
 • de rentepercentages
 • de aflossing
 • de afsluitkosten en andere bijkomende kosten voor het afsluiten van de starterslening

Maximale aankoopsom en leenbedrag

U kunt een starterslening aanvragen als u een woning koopt met een maximale koopsom, aanneemsom of marktwaarde (SVn rekent met het laagste bedrag) van de op dat moment geldende kostengrens van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In 2024 is dat € 435.000,-.

U kunt een starterslening krijgen tot maximaal 20% van de koopsom, aanneemsom of marktwaarde met een maximum leenbedrag van € 35.000,-.

Aanvragen starterslening

1. U vraagt de Starterslening aan via het online formulier Aanvraag Starterslening. Zend de volgende informatie digitaal mee:

 • De ondertekende aanneemovereenkomst of koopcontract van de woning,
 • uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP) van uw eerdere woonadressen (historische adressen) - bij twee aanvragers een uittreksel van beide aanvragers,
 • een financieringsopzet/-voorstel,
   
 • en bewijs dat u gedurende zes jaar werkt of heeft gewerkt in Hendrik-Ido-Ambacht, zoals een ondertekende verklaring van de werkgever. Dit bewijs hebben we alleen nodig als u niet woont/heeft gewoond in Hendrik-Ido-Ambacht, maar hier wel werkt/hebt gewerkt.

We controleren uw aanvraag aan de hand van de Verordening Starterslening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2024. De aanvraag kan pas in behandeling worden genomen als u alle juiste benodigde documenten heeft geüpload en verzonden. U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief.

2. Heeft u een toewijzingsbrief ontvangen, dan kunt u de starterslening digitaal aanvragen bij SVn. SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor een lening, onder andere door uw financiële situatie te beoordelen. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de lening vast. In de toewijzingsbrief leest u hoe dit werkt en welke termijnen er gelden.

Meer informatie

Wie meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met onze afdeling Wonen via telefoonnummer 14 078 en via ons contactformulier. We helpen u graag.