Inburgering: participatieverklaringstraject

Bent u inburgeringsplichtig dan ontvangt u van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een brief om deel te nemen aan het participatieverklaringstraject.

Sinds 1 oktober 2017 is dit traject een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.
Als u geen brief van DUO heeft ontvangen, hoeft u het participatieverklaringstraject niet te volgen.

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat mensen die nieuw in Nederland komen wonen actief deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Naast de beheersing van de Nederlandse taal is het ook belangrijk om de Nederlandse normen en waarden te kennen zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Voorbeelden hiervan zijn gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.
Met het ondertekenen van de participatieverklaring verklaart u de kernwaarden van de Nederlandse maatschappij te respecteren en dat u in de Nederlandse maatschappij wilt participeren. 

Het Participatieverklaringstraject bestaat uit twee verplichte workshops (2 dagdelen worden vaak op 1 dag ingepland). U heeft 1 jaar de tijd om het traject af te ronden. Deze termijn gaat in op de dag dat u voor het eerst wordt ingeschreven bij een gemeente in het kader van Artikel 28 van de Huisvestingswet 2014. Voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verzorgt Vluchtelingenwerk Hendrik-Ido-Ambacht de workshops voor statushouders en gezinsmigranten. 

Kosten

Voor inburgeraars met een erkende asielstatus is het participatieverklaringstraject gratis. 
Voor inburgeraars zonder erkende asielstatus kost het examen €150,-. 

Aanmelden

Vluchtelingenwerk ontvangt voor inburgeraars met een erkende asielstatus bericht van DUO wie het traject moet volgen. U krijgt via Vluchtelingenwerk een uitnodiging voor de 2 workshops.

Inburgeraars zonder erkende asielstatus, zoals een gezinsmigrant, moet aangemeld worden via de gemeente bij Vluchtelingenwerk. 
Daarvoor hebben we de volgende gegevens nodig: 
Volledige naam
Geboortedatum
BSN nummer
Adresgegevens

Deze gegevens kunt u mailen naar hendrikidoambacht@vluchtelingenwerk.nl

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u nog meer informatie dan kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk of DUO.