APV en de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet blijven de bepalingen van de APV relevant.

Organiseert u iets in de openbare ruimte, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende. U kunt dit controleren via de vergunningschecker.

Onder de Omgevingswet blijven de bepalingen van de APV relevant, zolang ze niet direct zijn opgenomen in het Omgevingsplan. In die gevallen vult de de APV de Omgevingswet aan.

U kunt ook direct een melding doen of een aanvraag indienen.

Meer informatie

Team Buitenruimte
Cluster Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving
telefoon: 14 078
mail: apv@h-i-ambacht.nl

Algemene Plaatselijke Verordening