Tips en toolkit met participatie voor initiatief

om zelf aan de slag te gaan met participatie voor uw initiatief.

Initiatieven en ideeën die gevolgen hebben op de omgeving vragen om samenwerking en afstemming. Dit doet u door met de mensen in de omgeving die met uw plan te maken (kunnen) krijgen in gesprek te gaan. Denk bij uw omgeving aan bewoners, bedrijven en organisaties waarop uw plan invloed heeft. Dit gesprek voert u om uw plan te verbeteren en kan voor begrip zorgen in de buurt. U doet dit vroeg, dus wanneer uw plannen nog niet vastliggen. Past uw plan niet in het omgevingsplan, neem dan contact op met de gemeente via 14 078 voor u aan de slag gaat met participatie.

Impactmeter

Niet elk plan heeft evenveel impact op de omgeving. Om te ontdekken hoeveel impact uw initiatief heeft, kunt u hier de online impactmeter invullen. Zo ziet u snel welke van de drie participatieroutes het beste past bij uw initiatief. Bij elke participatieroute hoort een stappenplan met tips en voorbeelden. Als u het stappenplan volgt, heeft u een participatieaanpak. Die helpt u om de mensen in uw omgeving op een passende wijze te betrekken bij uw initiatief.

Vergeet niet het resultaat van de impactmeter te downloaden, u kunt het later nodig hebben. Bij de beoordeling van uw omgevingsvergunning kijkt de gemeente ook naar de participatie: heeft u uw omgeving betrokken, hoe heeft u dat gedaan en wat heeft u met de resultaten gedaan? 

Bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning kunt u het resultaat van de impactmeter, uw participatieaanpak en uw participatielogboek uploaden.