Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen. In de Omgevingswet komen alle regels samen. Zo wordt duidelijker welke nieuwe plannen wel of niet mogelijk zijn. De gemeente kijkt mee en adviseert over wat waar kan.

Wat betekent de Omgevingswet?

Het is belangrijk dat u fijn kunt leven in uw gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen daarom meer ruimte om hun ideeën in te brengen. In de Omgevingswet komen alle regels over de ruimte om ons heen samen. Vaak is wel toestemming ('vergunning') van de gemeente nodig om de ideeën uit te voeren. De gemeente kijkt daarbij of het past in haar toekomstvisie, een fijne leefomgeving, de bereikbaarheid én de gezondheid.  

Wanneer is de wet voor u belangrijk? 

Als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin. Het is dan aan u om na te gaan of u daar een vergunning voor nodig heeft. Dat checkt u in het Omgevingsloket 

Begrippen Omgevingswet

Hier leggen we uit wat de begrippen van de Omgevingswet betekenen: 

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe we de omgeving in de gemeente de komende jaren willen ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan bereikbaarheid, het bouwen van woningen en de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en ideeën kijken we of deze passen bij Omgevingsvisie Hendrik-Ido-Ambacht.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan omvat alle regels voor de hele gemeente. Hierin ziet u of een gebied bijvoorbeeld een park, een woongebied of een bedrijventerrein is. Het omgevingsplan is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is belangrijk dat nieuwe plannen ('initiatieven') ook in het omgevingsplan passen. Heeft u vragen over de regels die gelden in uw gemeente? Hoe uw nieuwe plan of idee daarin past? Neem gerust contact op met de gemeente via 14 078. 

Omgevingsprogramma

De gemeente kan omgevingsprogramma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan: 
− wonen
− verkeer 
− gezondheid 
− veiligheid
− de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering
− veranderingen waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu (energietransitie)

Conceptverzoek/omgevingstafel

Wilt u weten of uw bouw- of verbouwplannen mogelijk zijn? Dien dan eerst een conceptverzoek in. De gemeente adviseert u vervolgens over de haalbaarheid van uw plannen aan de hand van  1) het omgevingsplan en 2) advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandscommissie).
Krijgt u een positief advies van de gemeente over uw conceptverzoek? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. 

Het indienen van het conceptverzoek doet u via www.omgevingswet.overheid.nl. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aanvinken of u een definitieve aanvraag of een conceptverzoek wilt indienen. Kies daar voor 'conceptverzoek'. 

Aan een conceptverzoek zijn kosten ('leges') verbonden. Zie onze legesverordening. Deze kosten worden deels verrekend als u binnen 6 maanden voor hetzelfde plan een aanvraag omgevingsvergunning indient. 
 

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Hiervoor moet u leges betalen. Wilt u weten of u omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het omgevingsloket.  Meer info over de vergunningsaanvraag 

Omgevingsloket

In het omgevingsloket kunt u zien of:
− u een melding moet doen als u een nieuw project of idee heeft;
− er een vergunning nodig is voor uw project én welke dat moet zijn;
− u de omgeving moet betrekken bij het aanvragen van een vergunning;
− welke meldingen of aanvragen u heeft gedaan.
U kunt ook direct uw vergunning aanvragen of een melding doen via DigiD en e-Herkenning.

Na het invullen van de vergunningscheck op het omgevingsloket zijn er drie mogelijke uitkomsten: OPTIE 1: u heeft geen vergunning nodig, u kunt direct beginnen. OPTIE 2: u heeft geen vergunning nodig, moet wel een melding doen via het omgevingsloket. OPTIE 3: u heeft een vergunning nodig. Er zijn dan twee mogelijkheden: 1. Past uw plan in het omgevingsplan? U kunt een vergunningsaanvraag doen via het omgevingsloket. Met een conceptverzoek kunt u eerst laten controleren of de aanvraag compleet is en de juiste informatie is ingevuld. 2. Past uw plan niet in het omgevingsplan?  Dien dan een conceptverzoek in. Na eerste beoordeling zal de gemeente u dan adviseren over het vervolgtraject.

Soms zijn meerdere experts nodig om uw vergunningsaanvraag te beoordelen. Bijvoorbeeld de omgevingsdienst, het waterschap of de provincie. Soms ook buurtbewoners. De gemeente organiseert dan een 'omgevingstafel', waarvoor u ook een uitnodiging krijgt om samen te bespreken of aanpassingen nodig zijn.

Participatie

Heeft u een idee of plan (een 'initiatief') voor uw huis, straat, wijk of voor de hele gemeente? Dan is het altijd belangrijk om te weten hoe buurtbewoners of bedrijven in uw buurt hierover denken. Bij plannen die niet binnen het omgevingsplan vallen, is in Hendrik-Ido-Ambacht participatie zelfs verplicht. Het doel van participatie is om verschillende belangen die spelen zo compleet en transparant en zo vroeg mogelijk in kaart te brengen. Dan kunt u kijken of uw plan daar beter bij kan aansluiten. 

Betrek uw omgeving zo vroeg mogelijk bij uw initiatief, dus voordat u een vergunning aanvraagt. Zo komt u samen tot een goed plan dat aan de regels voldoet. Het betrekken van de omgeving noemen we participatie. De gemeente kijkt bij de beoordeling van uw vergunningsaanvraag ook naar de participatie.


Meer over participatie onder de Omgevingswet én een participatietool met tips en voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met participatie vindt u op onze pagina Participatie

Wet kwaliteitsborging (Wkb) 

Vanaf 1 januari 2024 geldt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet wordt gefaseerd ingevoerd en is bedoeld om de bouwkwaliteit van gebouwen te verbeteren door bouwfouten te voorkomen. Op rijksoverheid.nl vindt u informatie hierover.

Meer informatie

Op de site aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt u meer uitleg over de Omgevingswet.

Op de site iplo.nl vindt u een handige animatie waarin uitgelegd wordt wat de Omgevingswet voor u betekent.