Alles over stemmen bij verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen. 

Deze video's leggen uit wat de Provinciale Staten en de Waterschappen doen.

Stempassen

Bij de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen gelden andere voorwaarden om te mogen stemmen.

U mag stemmen bij de verkiezingen Provinciale Staten als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van het stemmen (15 maart 2023)
 • de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen)
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U mag stemmen bij de verkiezingen Waterschappen als u:

 • 18 jaar of ouder bent op de dag van het stemmen (15 maart 2023)
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of een EU-burger bent
 • geen EU-burger bent en op 30 januari een geldig verblijfstitel heeft
 • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de BRP
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

U krijgt 2 stempassen als u mag stemmen voor beide verkiezingen. Een voor de Provinciale Staten en een voor de Waterschappen.

Stemhulpen (tests en informatie over wie u kan kiezen)

Weet u nog niet op wie u gaat stemmen? Kijk dan op de stemhulpen van de provincie en het waterschap.

Stembureaus 

U kiest zelf in welk stembureau u gaat stemmen in uw gemeente. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Hier staat een overzicht van de stembureaus.

In het stembureau

Wat neemt u mee bij het stemmen?

 • uw stempas(sen) of kiezerspas(sen)
 • uw originele identiteitsbewijs

In het stembureau:

 • heeft u uw stempas(sen) / kiezerspas(sen) en uw identiteitsbewijs in de hand
 • gaat u alleen het stemhokje in
 • mag u niet iemand machtigen om voor u te stemmen

Deze video legt uit hoe het stemmen werkt.

In welke gemeente mag u stemmen?

U ontvangt uw stempassen op het adres waar u op 30-01-2023 staat ingeschreven. Verhuisde u rond 30 januari 2023 binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en heeft u geen stempas ontvangen? Controleer of uw stempas naar uw oude (brief)adres is verstuurd. Heeft u geen mogelijkheid om dit te controleren? Vraag dan een vervangende stempas aan.

Staat u op 30 januari 2023 niet ingeschreven in Hendrik-Ido-Ambacht, maar wel bij een andere gemeente? Uw stempas is verstuurd naar het adres waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. U kan alleen stemmen in die gemeente. Dit geldt ook bij een briefadres.

Kiezerspas (stemmen in een andere gemeente)

Bij de verkiezing van Provinciale Staten mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente binnen de provincie. 

Bij de verkiezing van Waterschappen mag u met een kiezerspas ook stemmen in een andere gemeente. Deze gemeente moet dan wel binnen de grenzen van het waterschap vallen. 

Op de website van de kiesraad staat meer informatie over het aanvragen van kiezerspassen voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen.

U kon de kiezerspas tot 14 maart 2023 12.00 uur aanvragen.

Stempas kwijt of beschadigd?

Is uw stempas kwijt of beschadigd? U kon tot 14 maart 2023 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen.

Na de aanvraag is uw oude stempas automatisch niet meer geldig. Als u uw oude stempas terugvindt, dan mag u daar niet meer mee stemmen. 

Als u niet zelf gaat stemmen (volmacht afgeven)

Kunt u niet naar een stembureau om te stemmen? Vraag dan een andere kiezer om namens u te stemmen. Dit is een volmacht geven. De kiezer die voor u gaat stemmen (de gemachtigde):

 • moet op hetzelfde moment ook stemmen
 • mag 2 keer stemmen met een volmacht 

Er zijn 2 manieren om een volmacht te geven. Het makkelijkst is het om de achterkant van de stempas in te vullen.

1. Achterkant stempas invullen (onderhandse volmacht)

De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook in Hendrik-Ido-Ambacht wonen. De kiezer neemt dit mee naar het stembureau:

 • uw stempas. Op de achterkant staat het volmachtbewijs. U vult dit helemaal in. Ook zet u allebei een handtekening
 • een kopie van uw rijbewijs, paspoort, ID-kaart of verblijfvergunning. Dit mag ook digitaal, bijvoorbeeld op een telefoon

U mag deze volmacht niet op het stembureau zelf regelen. Dit regelt u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis).
Wilt u toch geen volmacht geven? Vraag dan uw stempas terug voordat de andere kiezer voor u gaat stemmen. 

2. Schriftelijke volmacht aanvragen

Schriftelijk een volmacht aanvragen kon tot 10 maart 2023 17.00 uur bij de gemeente.

Na de aanvraag

We sturen het schriftelijke volmacht bewijs op naar degene die voor u stemt. Met het schriftelijke volmacht bewijs kan diegene voor u stemmen. U ontvangt zelf ook een bericht. Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken.

Schriftelijke volmacht kwijt?

Opnieuw een schriftelijke volmacht aanvragen is niet mogelijk. De gemachtigde kan niet meer namens u stemmen. Ook kan u zelf niet meer stemmen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen bij coronaklachten

Heeft u coronaklachten? Blijf dan thuis en ga niet naar het stembureau. Vraag een andere kiezer om namens u te stemmen. Dat regelt u met een volmacht.

Heeft u geen (geldig) identiteitsbewijs? 

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Of is uw identiteitsbewijs op de dag dat u gaat stemmen langer dan 5 jaar verlopen? Vraag dan vóór 2 maart een nieuw identiteitsbewijs aan. Of vraag een schriftelijke volmacht aan, zodat een andere kiezer voor u kan stemmen.

Identiteitsbewijs beschadigd

Heeft uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina)? Dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Voorleesbare versie van de stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen

Voor mensen die blind of slechtziend zijn, is het lastig om de informatie op de stempas te lezen. Daarom is er een digitaal toegankelijk voorbeeld van de stempassen, kiezerspassen en de volmachtbewijzen.