Rekenkamercommissie

Een rekenkamercommissie is een onafhankelijk commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar controlerende taak.