Nieuwe burgemeester

Hendrik-Ido-Ambacht zoekt een nieuwe burgemeester. Deze zoektocht wordt geleid door onze gemeenteraad.

Drie vlaggen in top voor het gemeentehuis, woensdag 5 april. Het was dan ook een bijzondere dag: de gemeenteraad besprak de profielschets voor een nieuwe burgemeester. Commissaris van de Koning Jaap Smit nam het eerste exemplaar in ontvangst.

De commissaris helpt de gemeenteraad in het zoeken naar de juiste kandidaten. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om enkele vragen te stellen aan de stellers van de profielschets: de vertrouwenscommissie. Eerste legde de commissaris de verdere procedure uit: sollicitatiebrieven van kandidaten worden in de vertrouwenscommissie besproken en blijven vertrouwelijk. "Dat heeft niets te maken met achterkamertjespolitiek of dergelijke, maar is alleen bedoeld om de kandidaten niet te schaden."

Nevenfuncties

Complimenten gaf de commissaris voor het feit dat de gemeenteraad nevenfuncties bij de nieuwe burgemeester aanmoedigt. "We hebben daar in het geval van huidig burgemeester Jan Heijkoop veel profijt van", reageerde voorzitter van de vertrouwenscommissie, Leo Platschorre. Ook bevestigde Leo dat de politieke 'kleur' en het geslacht van de nieuwe burgemeester niet van belang is voor de gemeenteraad.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Leo Platschorre overhandigt het 1e exemplaar van de profielschets aan Commissaris van de Koning Jaap Smit
Voorzitter van de vertrouwenscommissie Leo Platschorre overhandigt het 1e exemplaar van de profielschets aan Commissaris van de Koning Jaap Smit. Foto: griffie gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht

Ambacht en/in de regio

De commissaris wilde graag weten wat Ambacht zo bijzonder maakt. Die vraag stelden we ook aan enkele Ambachters, hun reacties vindt u hieronder. De leden van de vertrouwenscommissie gaven woensdagavond als antwoord: Ambacht is een veilige gemeente waar het fijn wonen is, ruim opgezet, veel groen en water. Hecht veel waarde aan zelfstandigheid, maar heeft tegelijk een belangrijke rol in de regio. Die regionale samenwerking zet Ambacht op zijn beurt weer in om er zelf beter van te worden en om krachtige naar buiten te kunnen treden naar provincie, Rijk en als het nodig is de EU.

Smeerolie

Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij ruimte geeft aan debat in college van burgemeester & wethouders en in de gemeenteraad en tegelijk de vergaderingen op een goede manier leidt, met humor waar nodig. De nieuwe burgemeester moet de 'smeerolie' zijn voor verdere samenwerking tussen samenleving, gemeenteraad, griffie, college en medewerkers van de gemeente, legde de vertrouwenscommissie uit.

U vindt de profielschets voor de nieuwe burgemeester onder raad.h-i-ambacht.nl/nieuwe-burgemeester. Daarin staat ook hoe geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen. De sollicitatieperiode loopt van 11 april tot 9 mei en wordt in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl) gepubliceerd.

 

Enkele Ambachtse aanzienlijken over Ambacht:

 

Alie Tas, voorzitter Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

"Het mooie aan deze gemeente is, vind ik, dat de groei ervan gelijk op lijkt te gaan met de interesse voor Ambachts historie. Hendrik-Ido-Ambacht is bij de tijd en tegelijkertijd weerspiegelt hier het verleden in het heden. Letterlijk in de geëtste ramen van de Raadszaal, ook op straat: straatnamen, het Perenlaantje, de havenkraan, de Oostendam... er zijn heel veel voorbeelden die we, mede namens onze ruim duizend leden, onze nieuwe burgemeester te zijner tijd graag tonen!" 

Gert de Jong Voorzitter Vereniging Ambachtse Ondernemers

"Of het nu de hoogstaande technische bedrijven in de Antoniapolder zijn, de koplopers in duurzaamheid op Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom of de uiteenlopende ondernemingen in De Sandeling of elders: Ambachtse ondernemers kenmerken zich door gedrevenheid en enthousiasme voor hun bedrijf. Tegelijk zijn zij bescheiden, een Ambachter treedt niet vlug op de voorgrond. Daar helpt de VAO hen bij, ook door de samenwerking op de inhoud te zoeken. Met elkaar, met bedrijven in de regio en natuurlijk met de gemeente. Samen bereiken we het meest voor onze ondernemers."

Gert Logt, griffier gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht

"23 raadsleden vertegenwoordigen de Ambachters, voor een deel vanuit zeer diverse invalshoeken. De manier van verg1aderen zou ik constructief willen noemen: de leden kunnen het op inhoud zeer oneens zijn met elkaar, maar blijven elkaar normaal bejegenen. De inhoud staat voorop. De griffie helpt de raad positie in te nemen en op koers te blijven. We kijken er naar uit om met de nieuwe burgemeester de bestuurlijke ontwikkeling van de gemeenteraad door te zetten." 

John Middendorp, voorzitter v.v. ASWH

"Na meer dan 20 keer te zijn verhuisd kwam ik in 1974 bij toeval in 1974 in Hendrik-Ido-Ambacht wonen. Geen moment spijt van gehad. Hendrik-Ido-Ambacht is een prachtig dorp met goede voorzieningen en een rijk en gevarieerd verenigingsleven."

Marien Vonk, bevelvoerder brandweerpost Hendrik-Ido-Ambacht

"Ik woon inmiddels 34 jaar in de mooie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht! Voor mij is een van de mooiste plekken van Ambacht onze brandweerkazerne. Al ruim 22 jaar sta ik samen met mijn collega's klaar voor onze burgers. Als het nodig is, gaan onze mensen letterlijk voor elkaar door het vuur. Zo ken ik Ambacht eigenlijk ook: mensen staan hier klaar om elkaar te helpen."

Peter Kalkman, gemeentesecretaris

"Als gemeentesecretaris ben ik trots op de mensen in onze organisatie. Er is sprake van een zeer gemoedelijke, informele en nuchtere sfeer. Er liggen grote opgaven op ons te wachten en we hebben er zin in om, met het bestuur en andere betrokkenen, deze uitdagingen aan te gaan."

Piet van Veldhuizen, predikant in Pastoraal Centrum De Ark

“Er zijn in Ambacht minstens vijftien kerkgemeenschappen actief, waarvan het grootst deel hun gebouw of samenkomst binnen de gemeentegrenzen heeft. Ik schat dat ongeveer een kwart van de bevolking bij een kerk betrokken is. Kerkleden vormen een sterk segment van het maatschappelijk middenveld door hun vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. In het Interkerkelijk Diaconaal Beraad organiseren elf kerken samen onder andere de lokale voedselbank, schuldhulpverlening en HiP, voor incidentele hulp. Pastoraal Centrum De Ark is een van de ‘Huiskamers van de Wijk’. 

Marjet van Os, directeur-bestuurder Cascade

"Het eerste dat mij opviel toen ik Ambacht in 2019 goed leerde kennen, was de verzorgde buitenruimte en het vele groen in de buitenruimte. Ook mooi aan Ambacht vind ik de betrokkenheid van de Ambachters en natuurlijk de hoge waardering voor hun Cultureel Centrum en de sporthallen. Wekelijks ontvangen we honderden Ambachters in al onze accommodaties. We hebben ook in de regio èn landelijk een goede reputatie en daar zijn we trots op. Ik kijk ernaar uit om de nieuwe burgemeester kennis te laten maken met Cascade. Ik hoop op een burgemeester met een groot hart voor cultuur, kunst en het verenigingsleven, iemand die openstaat voor verbinding en vernieuwing. Natuurlijk is de burgemeester altijd welkom om even de Hoge Kade over te steken om te komen buurten in Cascade!"

Tinka Lansbergen, coördinator Hi5Ambacht

"Ik woon mijn hele leven al in Ambacht. Het fijne aan deze gemeente vind ik het dorps karakter, we wensen elkaar nog een goede dag op straat. Van jong tot oud: de vraag naar sportieve en culturele activiteiten groeit in Ambacht. Hi5Ambacht werkt plezierig samen met de vele organisaties en clubs die Ambacht rijk is om die vraag te beantwoorden. Heel dankbaar werk waar ik de nieuwe burgemeester graag meer over vertel!"