Op naar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college

Nu de verkiezingen voorbij en de uitslagen bekend zijn, is de weg naar een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college ingezet. Burgemeester Jan Heijkoop:

“Alle stemmen zijn geteld en de verdeling is bekend", zegt burgemeester Jan Heijkoop. "Nu maken de negen Ambachtse politieke partijen een lijst met kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe raadsleden worden woensdag 30 maart beëdigd. Twee dagen eerder komt de huidige raad nog een keer bij elkaar.

Voorkeuren

"Intussen start ook de weg naar een nieuw college van burgemeeter en wethouders, te vergelijken met landelijk het kabinet van minister-president en ministers", legt de burgemeeser uit. "De grootste partij, de SGP/ChristenUnie, neemt daarin normaal gesproken het voortouw, maar het kan ook zo zijn dat partijen voorkeur hebben voor een externe formateur. Deze formateur gaat gesprekken voeren met alle politieke partijen. Uitgangspunt is welke voorkeuren er zijn voor het nieuw college in Ambacht. Gaan we verder met het college van SGP/ChristenUnie, GemeenteBelangen en het CDA of maken we voor de komende vier jaar een andere keuze?"

Burgemeester Jan Heijkoop en griffier Gert Logt
Burgemeester Jan Heijkoop, voorzitter van de gemeenteraad, met links van hem Gert Logt, griffier van de gemeenteraad tijdens de verkiezingsavond.

Niet te lang

Draagvlak is belangrijk, maakt de burgemeester duidelijk: "Nadat een formateur gekozen is, gaat het nieuw college aan de slag met het zogenoemd raadsprogramma, waarbij de raad wordt betrokken om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen voor dat programma. Daarin staan de afspraken die het college voor de komende vier jaar maakt. Dus dat wat het college belooft aan de inwoners, de ondernemers en andere organisaties. Wanneer het nieuwe college er is, weten we nog niet precies. Wel dat we in Ambacht doorgaans snel schakelen. Ik verwacht dat het niet te lang duurt voor we weer een college hebben.”