Externe informateur deelt bevindingen

Burgemeester van Waddinxveen Evert Jan Nieuwenhuis is aangewezen als informateur in Hendrik-Ido-Ambacht.

Dinsdagmiddag 5 april bracht informateur Evert Jan Nieuwenhuis zijn verslag uit. Daarin adviseert hij voortzetting van de huidige coalitie: SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA.

De opdracht aan de informateur was te onderzoeken welke combinatie van politielke partijen tot een stabiel college zou leiden. Daartoe sprak de informateur met de acht Ambachtse politieke partijen en onderzocht hij de inhoudelijke overeenkomsten tussen die partijen. Ook het aantal behalade zetels tijdens de afgelopen gemeneteraadsverkiezingen nam hij mee in zijn advies.

Naast voortzetting van de huidige coalitie is ook nadrukkelijk gekeken naar andere mogelijkheden. Nieuwenhuis: “Voortzetting van een coalitie is geen automatisme. Het is goed om zorgvuldig af te wegen of alternatieven mogelijk zijn die ook recht doen aan de verkiezingsuitslag.” Deze alternatieven bleken er volgens de informateur niet te zijn. In de meeste gevallen als gevolg van inhoudelijke verschillen, waardoor standpunten te ver uiteen liggen.

De heer Nieuwenhuis kijkt met een goed gevoel terug op de informatieperiode: “Tijdens de gesprekken bleek een hoge mate van betrokkenheid en openheid. Die heb ik zeer gewaardeerd.” Tot slot wenst hij alle Ambachtse politici een mooie raadsperiode toe: “Dat is niet alleen plezierig voor uzelf, dat is ook waar de Ambachtse samenleving recht op heeft."

Nu is het aan SGP-CU, Gemeente Belangen en CDA om verdere gesprekken te voeren en zo een vervolgstap te zetten in de totstandkoming van de nieuwe coalitie. 

Eindverslag informateur Nieuwenhuis naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen Henrik-Ido-Ambacht 2022 

***

22 maart 

De informateur gaat met de acht Ambachtse politieke partijen in gesprek en onderzoekt welke combinatie aan partijen tot een nieuw stabiel college kan leiden. Daarbij wordt ook gekeken naar inhoudelijke overeenkomsten en zetelaantallen.

Dat is de uitkomst van een duidingsdebat dat maandag 21 maart gevoerd werd tussen delegaties van de 8 partijen. In dat debat werd door iedere lijsttrekker teruggekeken op de verkiezingsuitslag en de betekenis daarvan voor de vorming van een nieuw college. Alle partijen zagen het nut in van een externe informateur om een open en transparant proces te doorlopen.

Evert Jan Nieuwenhuis informateur Hendrik-Ido-AmbachtAls lijsttrekker van de grootste partij SGP-ChristenUnie stelde André Flach daarop voor de heer Nieuwenhuis te vragen de taak van informateur op zich te nemen. Dit kon rekenen op unanieme steun. Flach: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed gehoord voelt in deze fase. Dat maakt het voor iedereen ook makkelijker om zich neer te leggen bij de uitkomst. Iedere partij heeft gelijke kansen in deze fase. De heer Nieuwenhuis is een ervaren bestuurder die zeer geschikt is voor deze klus.”

De eerste gesprekken vinden deze en volgende week plaats.