Besluit Centraal Stembureau

Het centraal stembureau heeft op 12 oktober 2021 een besluit genomen op het verzoek van 9 juni 2021 tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Hendrik-Ido Ambacht heeft op 12 oktober 2021 een besluit genomen op het verzoek van 9 juni 2021 tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering. In het in artikel G 3 van de Kieswet bedoelde register van aanduidingen van politieke groeperingen voor de verkiezing van de gemeenteraad wordt ingeschreven de aanduiding:

Realistisch Ambacht

Uitvoering van het besluit

De inschrijving van de aanduiding in het register gebeurt zodra het besluit van het centraal stembureau onherroepelijk is. Dat is na de uiterste datum waarop beroep kan worden ingesteld, of de datum waarop de Raad van State afwijzend heeft beslist op een ingediend beroep.

Openbare kennisgeving

Dit besluit wordt bekendgemaakt op woensdag 20 oktober 2021 via de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en pagina "Gemeentenieuws" in De Brug in Hendrik-Ido-Ambacht.

Mogelijkheid van beroep

leder kan uiterlijk op dinsdag 26 oktober 2021 (de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving van het besluit) schriftelijk in beroep komen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met het Team Verkiezingen van de gemeente Hendrik-Ido Ambacht, bereikbaar via telefoonnummer 14 078.