Container, springkussen, hijskraan enz. op of bij de straat plaatsen

Wilt u een voorwerp als container, mobiel toilet, verhuislift of een springkussen op straat, op de stoep, of een parkeervak? Lees dan verder.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u volstaan met een melding, minstens 10 dagen voor uw activiteit. De voorwaarden vindt u onder de vraag "Wanneer heb ik een vergunning/melding nodig?".

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte vult u het online formulier voorwerp op of aan de weg plaatsen. In dat formulier moet u zelf de keuze maken of u een melding doet, of een vergunning vraagt. In de tekst hieronder ziet u wanneer een melding voldoet en wanneer u een vergunning nodig heeft.

Kunt u het formulier niet online beantwoorden of heeft u vragen, neem dan contact op met ont Team Vergunningverlening via apv@h-i-ambacht.nl.

Wanneer kan ik een melding doen?

Een melding, minstens 10 dagen voor uw activiteit, voldoet onder de volgende voorwaarden:

 • u plaatst maximaal vier objecten, niet langer dan 30 aaneengesloten dagen; 
 • u plaatst de objecten niet op het parkeerterrein van een winkel(centrum); 
 • u plaatst plantenbakken en/of banken die niet dieper zijn dan 90 cm; 
 • u hangt spandoeken alleen op voor ideële, sociaal culturele of andere niet-commerciële doeleinden of met een sterke regionale betekenis;
 • u plaatst springkussens van maximaal 25m2 groot voor maximaal 1 dag.
 • u plaatst uitstallingen die niet hoger zijn dan 2 meter en binnen 90cm van de gevel van uw bedrijfspand met een vrije loopruimte van 1.50 meter breed (maximaal 2 reclamevlaggen per onderneming)

Daarnaast gelden de algemene voorwaarden dat het object:

 • geen gevaar of hinder voor gebruik openbare plaats oplevert; 
 • een vrije doorgang voor voetgangers en rolstoelgebruikers behoudt; 
 • geen doorgang voor verkeer/hulpdiensten belemmerd; 
 • niet binnen een straal van 1 meter van brandkranen, bluswaterinstallaties, nutsvoorzieningen of nooduitgangen en/of op kolken en putten wordt geplaatst.

Als u niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, hebt u een vergunning nodig.

Wanneer krijg ik een reactie?

Melding: Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.
Vergunning:  Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte krijgt.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte kost € 38,80. Bij het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte sluit de burgemeester een overeenkomst met u voor het gebruik van gemeentegrond. Deze kosten zijn afhankelijk van het type gebruik. Dit geldt alleen als er sprake is van vergunningsplicht.

Per bouwinrichting  
Losse bouwprojecten

€ 5,- per dag

€ 30,- per (gedeelte van de) week

Bouwplaatsen € 50,- per (gedeelte van de) week

De kosten van ander gebruik van openbare ruimte waar volgens de geldende Apv een vergunning nodig iso zijn € 50,- per dag.

 
Voor het in behandeling nemen van uw vraag om vergunning hoeft u niets te betalen.
Wat zend ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;
 • situatieschets / plattegrond (op schaal) waarop duidelijk alle te plaatsen objecten zijn aangegeven;
 • Eventueel verkeersplan bij wegafzetting;
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.