Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) schetst een heldere visie voor het verkeer en vervoer van de gemeente

Daarnaast levert het een toetsingskader voor de verkeers- en vervoersvraagstukken binnen de gemeente.

Het GVVP is op 7 december 2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

PDF-bestandGemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2009-2020 (13 MB)
PDF-bestandBijlagen GVVP (16 MB)

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) geeft inzicht in verkeersmaatregelen en betrouwbare bereikbaarheid, waarbij verkeersveiligheid en leefbaarheid centraal staan.