Ondernemersfonds

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tekenden dinsdag 14 juni 2022 een convenant waardoor de stichting formeel de bevoegdheid kreeg om verder te gaan met het inrichten van het fonds. In oktober 2021 besloot de gemeenteraad om een ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht in te stellen. Dit op initiatief van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad. Alle ondernemers dragen sinds dit jaar via een verhoging op het OZB-tarief bij aan het ondernemersfonds. Zodra de trekkingsgebieden zijn ingericht, kunnen ondernemers samen met andere ondernemers uit hun trekkingsgebied, aanspraak maken op het fonds voor de realisatie van gezamenlijke doelen in hun gebied. Bijvoorbeeld camerabeveiliging, parkmanagement, promo-activiteiten en leegstandbestrijding, Investeringen die bijdragen aan een nóg beter en fijner ondernemersklimaat. Iedere ondernemer draagt via de OZB bij en iedere ondernemer profiteert mee. Een fonds voor en door alle ondernemers dus.

Op www.ondernermersfondsambacht.nl vindt u een korte animatie over het ondernemersfonds. 
Hebt u vragen, stel die dan in een mail aan info@ondernemersfondsambacht.nl