Actieplan lokale economie

Lokale ondernemers zijn de economische kracht van onze gemeente. Zij spelen een cruciale rol om zaken in beweging te krijgen. Een sterke lokale economie levert werkgelegenheid op voor onze inwoners. Korte lijnen tussen bedrijven en gemeente zijn daarom erg belangrijk.

Wethouder Economie André Flach heeft samen met bestuursleden van de VAO en de detailhandelsraad opnieuw een Actieplan Lokale economie opgesteld. 

Actieplan is verdeeld in vier thema's

Het tweede actieplan gaat in op vier thema's: lokaal ondernemen, duurzaam ondernemen, sociaal ondernemen en leefbaar ondernemen. Centraal in het plan staan samen ondernemen en het samen versterken van de lokale economie.

Acties om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld;

  • communiceren over lokale inkoop
  • meer onderlingen zaken doen
  • onderzoek naar een ondernemersfonds
  • kansen bieden aan Ambachters met afstand tot de arbeidsmarkt
  • stimuleren collectieve duurzame voorzieningen voor bedrijven zoals zonnepanelen, kartonpersen en deelfietsen
Eerste actieplan succesvol

Alle acties uit het Actieplan Lokale economie uit de vorige collegeperiode zijn afgerond. Zo presenteerde de VAO een ledengids om inzicht te geven aan ondernemers en gemeente over wat er allemaal te koop is bij onze lokale ondernemers. Bij de Reeweg is de in- en uitrit aangepast en is een blauwe zone ingevoerd. Er is meer aandacht voor duurzaamheid en de veiligheid op de bedrijventerreinen is verder verbeterd.