Onderhoud openbaar groen

Voor het onderhoud van het openbare groen maakt de gemeente prestatieafspraken met de groenaannemer. De groenaannemer heeft als opdracht om te zorgen dat het groen er het hele jaar netjes uitziet, volgens een afgesproken beeldkwaliteit. Hij mag als groenspecialist zelf bepalen hoe en wanneer onderhoud nodig is. En hij ruimt ook het zwerfvuil in het openbare groen en verhardingen op. De gemeente controleert maandelijks steekproefsgewijs in de wijken of de groenaannemer de prestatieafspraken nakomt.

Drie niveaus
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn drie verschillende kwaliteitniveaus afgesproken. Het groen in de wijken is netjes, er mag wat onkruid tussen staan: de basiskwaliteit. Bij de ecologische zones bij bijvoorbeeld het Hooftlaantje en de Ambachtsezoom krijgt de natuur meer ruimte: hier is een natuurlijke ecologische kwaliteit afgesproken. De begraafplaatsen worden extra netjes bijgehouden: dit is de representatieve kwaliteit.

Meldpunt
Meldingen over het openbaar groen kunt u doen via FIXI of via het algemeen telefoonnummer 14 078. Als de groenaannemer meer informatie wil hebben, dan kan die contact met u opnemen.