Ontwerp aanwijzingsbesluit PBD kroonringen

Het college van b&w stelde dinsdag 11 oktober 2022 het ontwerp aanwijzingsbesluit PBD kroonringen vast. Daarmee ook de ontwerplocaties voor de ringen.

Met het gebruiken van de PBD kroonringen verbeteren we de huidige manier van inzameling van Plastic, Blik- en Drankkartons (PBD).

Verbetering

In de huidige situatie zijn geen duidelijke inzamelplekken aangewezen, waardoor de PBD-inzamelzakken aan de paaltjes van de ondergrondse containers worden gehangen. Onmwenselijk, want HVC kan de ondergrondse containers dan niet legen. Ook worden de zakken op straat gezet, waardoor ze weg kunnen waaien of worden aangevreten. Het gebruiken van PBD-kroonringen vermindert deze problemen. Gelijktijdig zorgen we op deze manier dat de inzamelpunten voor iedereen duidelijk zijn (inwoners, gemeente en HVC).

Locaties

Overzichtstekening PBD locaties

PBD-ringen noordwest HIAPBD-ringen noordoost HIA
PBD-ringen midwest HIAPBD-ringen midoost HIA
PBD-ringen zuidwest HIAPBD-ringen zuidoost HIA

PBD locaties per straatnaam Inloopavond

Inloop

We organiseren een inloopmoment waarop u de ontwerplocaties kunt bekijken en uw vragen hierover kunt stellen. U bent maandag 31 oktober tussen 16.30 en 19.30 welkom op het gemeentehuis.

Ontwerp aanwijzingsbesluit PBD kroonringen