Welstandsadvies

Als u een (ver)bouwplan indient krijgt u te maken met regels en grenzen die bepaald worden door het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

 De gemeente toetst het plan eerst objectief ("past het plan?"). Voor een deel zijn bouwplannen echter niet objectief te toetsen. De plannen moeten voldoen aan "redelijke eisen van welstand". Hierbij kijken we naar hoe het eruit ziet en of het binnen de omgeving past.
Maar ja, hoe stel je dat vast? Wat de één mooi vindt, vindt de ander helemaal niets. Wie bepaalt wat wel of niet past? Aspirant-bouwers zijn hierbij niet helemaal afhankelijk van een willekeurig oordeel van ambtenaren of bestuurders.

Welstandscommissie

Een welstandscommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen, adviseert de gemeente voor het toezicht op de welstandsaspecten van bouwwerken. De leden van een welstandscommissie zijn deskundig, maar hebben natuurlijk ook hun persoonlijke smaak.

Regels voor de beoordeling

De gemeente heeft beleidsregels opgesteld voor de welstandsbeoordeling om te voorkomen dat de welstandstoetsing afhankelijk is van het moment van beoordeling of de persoonlijke voorkeur van de adviseur. Deze regels bieden ook houvast voor burgers, bedrijven, architecten en ontwikkelaars bij het ontwikkelen van bouwplannen. Eveneens staat in de beleidsregels beschreven welke ruimtelijke kwaliteit de gemeente nastreeft per wijk of gebied.

De welstandsnota


Onze Welstandsnota levert een belangrijke bijdrage aan behoud en versterking van de kwaliteit van wonen en dus ook aan de leefbaarheid in onze gemeente. Het beleid is erop gericht dat de bouwwensen van de één geen afbreuk zullen doen aan het welbevinden van de ander.