Huisnummer aanvragen

De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

Huisnummers

Wanneer er bijvoorbeeld door het (ver)bouwen van woningen of andere bouwwerken huisnummers nodig zijn, worden daarvoor huisnummers vastgesteld. Deze huisnummers worden, zonder dat deze aangevraagd moeten worden, bij of separaat aan de voor die bouwwerken benodigde bouwvergunning vastgesteld.

Hoe vraag ik een (extra) huisnummer aan?

Wanneer u geen bouwvergunning nodig heeft, kunt u een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag om huisnummering richten aan: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het college van burgemeester en wethouders Postbus 34 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Onderaan deze pagina leest u wat u mee moet sturen met uw aanvraag. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Kijk dan op de pagina "wel of geen vergunning?".

Wanneer vraag ik (extra) huisnummers aan?

Wanneer u één of meer (extra) huisnummers nodig heeft, kunt u dat bij de gemeente aanvragen. Het gaat in dit geval bijvoorbeeld om een (gedeelte van een) bestaand gebouw of object dat wordt verzelfstandigd, terwijl daarvoor geen bouwvergunning vereist is. Wanneer blijkt dat u een bouwvergunning nodig heeft, kunt u het beste verder lezen bij "wel of geen vergunning?".

Hoe lang duurt het voordat ik de (extra) huisnummers krijg?

Over het algemeen wordt een aanvraag om huisnummering binnen 6 tot maximaal 8 weken na ontvangst afgehandeld. Er bestaan echter situaties waarbij een langere doorlooptijd nodig is. In zo'n geval wordt u daarover (soms achteraf) bericht.

Wat kost het aanvragen van (extra) huisnummers?

Het aanvragen van een huisnummer is gratis. Het daadwerkelijk aanbrengen van een huisnummer is voor rekening van de aanvrager.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor (extra) huisnummers?

In of bij uw schriftelijke aanvraag om (extra) huisnummers vermeldt u, voor zover van toepassing, ten minste het volgende:

  • de plaats(en) waar de (extra) huisnummers nodig zijn (adres, kadastrale aanduiding, situatie tekening en plattegronden)
  • uw motivering waarom u die (extra) huisnummers nodig heeft
  • een verklaring waaruit blijkt dat het gebouw of object niet wordt of zou moeten worden verbouwd