Grondwateroverlast

Als het grondwater te hoog staat, dan kan dit voor overlast zorgen. Kelders, kruipruimtes en souterrains worden dan nat en vochtig. Dat kan ook gebeuren op andere plekken in uw huis. Tuinen worden drassig en het water kan in plassen op de grond blijven liggen.

Als het regent stijgt het grondwater. Dit is normaal. Maar soms regent het erg veel. Of er zijn problemen met het afvoeren van het regenwater. Ook kunnen er lekkende leidingen in de grond liggen. Het grondwater kan dan te hoog komen te staan, waardoor u grondwateroverlast kunt krijgen.

Wat kan ik doen tegen grondwateroverlast?

U bent verantwoordelijk voor uw huis en tuin. U moet dus zelf maatregelen nemen tegen grondwateroverlast. Dit kunt u zelf doen:

  • Maak ondergrondse ruimtes waterdicht. Denk aan kelders en souterrains. Dit kan op verschillende manieren. Vraag een deskundig bedrijf om advies.
  • Vul een diepe kruipruimte aan met een laag schelpen of zand.
  • Laat de aansluiting van uw huis op het riool controleren. Wateroverlast in kelders of kruipruimtes wordt vaak veroorzaakt door een lekkende huisaansluiting. Reparatie kan wateroverlast oplossen. Een pomp of terugslagklep in de leiding kan wateroverlast voorkomen. Vraag een deskundig bedrijf om advies.
  • Zorg ervoor dat het regenwater dat op of rond de woning valt goed wordt afgevoerd. Wateroverlast in kelders en kruipruimtes wordt vaak veroorzaakt door regenwater. Lees hier meer over op de website van Rainproof.
  • Leg drainage aan op uw eigen terrein. Dat is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond. U kunt de drainage aansluiten op een riool. Maar ook op een drainage van de gemeente, of op een sloot of een beek. Wilt u een aansluiting op een riool of drainage van de gemeente? Ga naar de website van de gemeente en vul hiervoor het rioolaansluitingsformulier in.
Waar kan ik terecht als ik vragen of klachten heb?

U kunt problemen in de grondwaterstand melden via www.fixi.nl. Algemene informatie vindt u op www.rioolnet.nl. de website van Stichting RIONED.