Huis aan huis kleding inzamelen

Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen? Dan hebt u een vergunning nodig.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding kunt u het aanvraagformulier huis-aan-huis kledinginzameling downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht of naar het e-mailadres APV@h-i-ambacht.nl.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U hebt een vergunning nodig wanneer u voor een goed doel kleding wilt inzamelen. De volgende organisaties, instellingen en verenigingen komen in aanmerking voor een vergunning:

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U hebt een vergunning nodig wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst wilt aanbieden. U kunt volstaan met een melding als het goede doel vermeld staat op het landelijke collecterooster van het CBF

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de collectevergunning krijgt. Een melding wordt binnen 10 werkdagen bevestigd.

Wat kost het?

Een vergunning voor het houden van een huis-aan-huis kledinginzameling is kosteloos.

Wat stuur ik mee?
  • ondertekende aanvraagformulier;
  • een kopie van uw legitimatiebewijs;
  • eventueel kopie van uw CBF-Certificaat
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: