Omgevingsvergunning: milieu

Gaat u of uw bedrijf/instelling het milieu belasten, dan moet u in veel gevallen een vergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

Controleren of u een vergunning nodig hebt, een melding voldoende is of dat u direct aan de slag kunt, doet u via omgevingsloket.nl en www.aimonline.nl. Op aimonline kunt u een melding Activiteitenbesluit doen, als dat nodig is. 

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.ozhz.nl/vergunningen.

Wetgeving activiteitenbesluit milieubeheer: wetten.overheid.nl/BWBR0022762