Geluidshinder melden bij evenement of horeca

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u een melding als u een horecabedrijf wilt starten.

Wilt u versterkt geluid produceren tijdens een evenement, dan hebt u een ontheffing nodig. Informatie over het aanvragen van een deze ontheffing kunt u vinden op de pagina over Evenementen. Twijfelt u of u een kennisgeving moet doen voor het verhogen van de geluidsnormen of een vergunning moet aanvragen voor een evenement? Neemt u dan contact op via APV@h-i-ambacht.nl.

Wanneer moet ik een melding doen?

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u melding wanneer u een horecabedrijf wilt starten. Om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken, stelt de gemeente voorwaarden aan de melding. Geluidsnormen die gesteld zijn in het Activiteitenbesluit Milieubeheer zijn:

LAr,LT - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 50 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 45 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 40 dB(A)

LAr,LT - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 35 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 30 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 25 dB(A)

LAmax - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 70 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 65 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 60 dB(A)

LAmax - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 55 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 50 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 45 dB(A)

20 dB(A) boven de gestelde norm uit de tabel ervaart men als vervelend geluid waarvan men hinder ondervindt. Voor muziekgeluid ligt de acceptatie op 10 dB boven de gestelde norm.

Hoe doe ik een melding?

In uw verklaring van (verwachte) geluidshinder vermeldt u:

 • de plaats van de (verwachte) geluidshinder
 • de reden van de (verwachte) geluidshinder
 • het soort te gebruiken apparatuur
 • de tijdstippen waarop u de apparatuur gaat gebruiken

U stuurt een schriftelijke verklaring van de (verwachte) geluidshinder naar:

Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid Postbus 550
3300 AN Dordrecht

 

Kosten

Het doen van een melding is gratis.

Afhandeling

U krijgt binnen 2 weken bericht van ons.

 

Wetgeving