Evenement organiseren

Wilt u een klein evenement organiseren? Vraag dan 8 weken van tevoren een vergunning aan. In sommige gevallen kunt u zelfs volstaan met een melding. Dan moet het evenement wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Wilt u een groot evenement organiseren? Dan moet u dit evenement vóór 1 oktober bij ons hebben aangemeld. Aanvragen om vergunningen voor het houden van grote evenementen die niet voor 1 oktober gemeld zijn, nemen wij niet in behandeling.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een evenementenvergunning aanvragen via het aanvraagformulier evenement. Nadat u deze volledig hebt ingevuld en ondertekend, voegt u de bijlagen toe, zoals een situatietekening, draaiboek en verkeersplan. Deze stuurt u op naar het e-mailadres  apv@h-i-ambacht.nl U kunt het formulier met de bijlagen ook per post versturen aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Let op: Wilt u een circus organiseren? Het evenemententerrein Burgemeester Hofplein biedt alleen plaats aan een tent die niet groter is dan 25 meter doorsnede.

Hoe doe ik een melding?

Als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet, is een melding voldoende. U vult het meldingsformulier evenement volledig in en ondertekent deze, voegt de bijlagen toe, zoals een situatietekening en een korte beschrijving van het evenement. Deze stuurt u op naar het e-mailadres apv@h-i-ambacht.nl. U kunt het formulier met de bijlagen ook per post versturen aan de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening&Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Voorwaarden melding
 • er zijn niet meer dan 150 personen tegelijkertijd op het evenement aanwezig;
 • het evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur
 • het evenement belemmert verkeer en hulpdiensten niet (dus niet op de openbare weg)
 • er worden slechts kleine objecten geplaatst (minder dan 25 m2 per object;)
 • er is een organisator met contactpersoon
Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het organiseren van een grootschalig evenement krijgt.

 Een melding wordt binnen 15 dagen bevestigd.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning kost bij:

 • een grootschalig evenement € 289,00
 • een herdenkingsplechtigheid € 51,95
 • een optocht € 51,95
 • een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd € 51,95​​​​​
 • een commerciële snuffelmarkt of braderie € 165,00
 • een niet-commerciële snuffelmarkt of braderie € 51,95

Bij het plaatsen van voorwerpen op gemeentegrond sluit de burgemeester een overeenkomst met u. De kosten voor het gebruik van de gemeentegrond (openbare ruimte) zijn:

Niet-commercieel evenement 
Geen kosten.

Commercieel evenement
Per dag : €1,- per m2 met een maximum van 
€ 150,-

Eventuele bijkomende kosten zijn:

 • voor het produceren van versterkt geluid € 41,20
 • voor verstrekken van (zwak)alcoholhoudende drank € 62,90
 • voor het houden van een loterij € 19,30
Wat stuur ik mee?
 • ondertekende aanvraag- of meldingsformulier;
 • kopie van uw legitimatiebewijs; 
 • situatieschets/ plattegrond (op schaal) met daarop:
  -  alle te plaatsen objecten (podia, tenten, attracties, standplaatsen (bak- en braadlocaties), geluidinstallaties, faciliteiten als toiletten, EHBO post en wegafsluitingen);
  -  aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn: brand- en rookwerende scheidingsconstructies, vluchtroutes met   aanduiding van de breedte, draairichting van doorgangen,
     nooduitgangen, noodverlichting, brandblusvoorzieningen en de brandweeringang.
 • RAS-nummers bij attractie- en speeltoestellen.

Indien van toepassing levert u de volgende documenten ook mee:

 • draaiboek;
 • verkeersplan;
 • veiligheidsplan;
 • routeplan;
 • Model C - ontheffing artikel 35
 • verklaring van Sociale Hygiëne en legitimatiebewijs van de leidinggevenden;
 • constructiegegevens tent/podia;
 • specifieke kenmerken overige objecten;
 • reden van het evenement (commercieel /niet-commercieel);
 • lidmaatschap VNCO/ ECA (circus);
 • aanvraag- of meldingsformulier organiseren van (klein)kansspel(en);
 • uittreksel Kamer van Koophandel.
Op de kalender

Organiseert u een evenement in Hendrik-Ido-Ambacht en heeft u daar een melding van gedaan of een vergunning voor gekregen, dan kunt u daar gratis reclame voor maken door het te plaatsen op onze kalender. Dat doet u via www.h-i-ambacht.nl/opdekalender.

Meer informatie

We geven u graag meer informatie. Neem daarvoor contact met ons op via het formulier Graag meer informatie.