Demonstratie of betoging houden

Gaat u een demonstratie of betoging houden? Dat is op grond van de Wet openbare manifestaties toegestaan. Om de orde tijdens een demonstratie of betoging te kunnen handhaven doet u uiterlijk 48 uur van tevoren een melding.

Hoe doe ik een melding?

Voor het melden van een demonstratie of betoging kunt u het Meldformulier demonstratie of betoging downloaden.

Vervolgens zendt u het gevuld en ondertekend formulier naar melding@ambachtveilig.nl of per post aan
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
team Vergunningverlening & Handhaving
Postbus 34,
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Wanneer moet ik melding doen?

U bent verplicht uw demonstratie of betoging tijdig te melden. U doet de melding in een zo vroeg mogelijk stadium, maar ten minste 48 uur voor het begin van de demonstratie of betoging.

Is er een vrijdagmiddag, zater-, zon,- of algemeen erkende feestdag binnen de genoemde 48 uur, dan doet u de melding uiterlijk een werkdag voor die 48 uur.

Hoe lang duurt het?

De behandeltermijn van uw melding bedraagt 48 uur.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw melding van een demonstratie of betoging.

Wat stuur ik mee?
  • een ondertekend meldingsformulier;         
  • een kopie van uw legitimatiebewijs;         
  • eventuele route;        
  • de maatregelen die u treft om de demonstratie of betoging veilig te laten verlopen.
Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: