Bingo, rad van fortuin of promotionele kansspelen organiseren

Wilt u als vereniging een bingoavond organiseren of wilt u als ondernemer een product promoten met een prijsvraag of een klein kansspel? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u volstaan met een melding.

 

Wanneer meld ik een kansspel?

Organiseert u een bingo, rad van fortuin of (ander) promotioneel kansspel en zijn de premies/prijzen lager dan € 1.500,- , dan meldt u dat uiterlijk veertien werkdagen voorafgaand aan uw kansspel.

Zijn de premies/prijzen hoger dan € 1.550,- en lager dan € 4.500,- , dan vraagt u vergunning loterij organiseren  aan de gemeente.
Zijn de premies/prijzen hoger dan € 4.500,- , dan vraagt u vergunnig aan de kansspelautoriteit.

Welke voorwaarden gelden?

Om een klein kansspel als een bingo of rad van fortuin te mogen organiseren, moet u aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen:

 • uw vereniging bestaat minimaal drie jaar;
 • uw vereniging heeft niet het doel kansspelen te organiseren;
 • de prijzen en premies in geld of goederen is niet groter dan 1.550,- per bijeenkomst. Per serie of set mag de gezamenlijke waarde niet hoger zijn dan €400,-;
 • u vermeldt duidelijk de locatie en tijdstip van de kansspelen.

Voor het organiseren van promotionele kansspelen moet u minimaal voldoen aan onderstaande voorwaarden. Er is onderscheid gemaakt tussen klein en groot promotioneel kansspel. De volledige voorwaarden vindt u in de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

Voor het organiseren van kleine promotionele kansspelen door midden- en klein bedrijven en detailhandel moet u voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • de kansspelen zijn tijdelijk van aard (meerdere kansspelen is mogelijk als de kansspelen verschillend van karakter zijn);
 • het prijzenpakket bedraagt niet meer dan € 4.500,-;
 • alleen de communicatiekosten mogen tot maximaal € 0,45 eurocent per deelnemer worden doorberekend aan de deelnemers;
 • de totale waarde van het prijzenpakket, welke prijzen en hoeveel prijzen er gewonnen kunnen worden is vooraf bij de deelnemers bekend.

Voor het organiseren van promotionele kansspelen voor landelijke organisaties moet u voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • u organiseert maximaal één keer per jaar een promotioneel kansspel;
 • een promotioneel kansspel bestaat uit maximaal twintig trekkingen en is tijdelijk van aard;
 • de totale waarde van het prijzenpakket, welke prijzen en hoeveel prijzen er gewonnen kunnen worden is vooraf bij de deelnemers bekend;
 • de prijzen of premies van filiaalbedrijven van een organisatie mogen bij elkaar opgeteld bij een landelijke actie niet boven de € 100.000,- uitkomen;
 • u  stelt algemene spelvoorwaarden op die voldoen aan de gedragscode promotionele kansspelen.
Hoe doe ik een melding?

Voor het melden van een bingo, rad van fortuin of promotioneel kansspel kunt u het formulier Melding kleine kansspelen op uw computer opslaan. Daarna zendt u het naar waarheid en volledig beantwoord formulier aan apv@h-i-ambacht.nl.

U kunt het formulier ook per post zenden aan Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, t.a.v. Vergunningverlening & Handhaving, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.

Wat zend ik met mijn melding?

Met het naar waarheid en volledig ingevuld formulier zendt u:

 • de algemene spelvoorwaarden en
 • een omschrijving van alle prijzen of premies waaruit de economische waarde blijkt.​​​​​​
Hoe lang duurt behandeling van mijn melding?

De behandeltermijn van uw melding is 14 werkdagen.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan uw melding.

Wetgeving en meer informatie