Alcoholwetvergunning

Als u alcohol verkoopt of schenkt in uw zaak, hebt u een alcoholwetvergunning nodig. Deze vergunning heette vroeger de drank- en horecawetvergunning. Ook als u alcohol verkoopt in een slijterij, een vereniging of stichting bent waar (zwak) alcoholhoudende drank geschonken wordt, hebt u een alcoholwetvergunning nodig. Verkoopt u eten en of alcohol wat direct in uw inrichting genuttigd kan worden, dan hebt u waarschijnlijk ook een exploitatievergunning (verwijzing) nodig. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf wilt beginnen of overnemen. Wilt u tijdens een evenement tijdelijk (zwak) alcoholhoudende drank verkopen? Dan hebt u een ontheffing nodig. Informatie over deze ontheffing vindt u op Alcoholwet ontheffing (schenken van zwak alcoholhoudende dranken).

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U maakt een afspraak voor een gesprek met team Vergunningverlening & Handhaving van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via telefoonnummer 14 078. U neemt naar het gesprek alle documenten mee die nodig zijn voor de aanvraag. Die documenten vindt u onder de vraag "Wat stuur ik mee?".

Wat kost de aanvraag?

Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een alcoholwetvergunning kost:

 • voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf € 315,--
 • wijzigen van bestaande vergunning  (bijvoorbeeld de inrichting) € 92,40
 • voor het wijzigen van leidinggevenden op de drank- en horecavergunning € 62,90
Wat stuur ik mee?

Wanneer u een commercieel bedrijf start levert u de volgende documenten aan:

 • het aanvraagformulier Alcoholwetvergunning wijzigen/aanvragen model A
 • Per leidinggevende: de bijlage behorende bij model A      
 • een kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet);
  • diploma Sociale Hygiëne (origineel tonen); 
  • een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie;
  • arbeidsovereenkomst
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (niet ouder dan drie maanden);
 • een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand;
 • gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie;
 • plattegrond met aanduiding van de maten (schaal 1:100);
 • een volledig ingevuld en ondertekend Formulier Wet Bibob en Vergunningen, inclusief bijlagen.

Paracommercieel horecabedrijf

Als u een paracommercieel horecabedrijf start of overneemt levert u de volgende documenten aan:

 • het aanvraagformulier Alcoholwetvergunning aanvragen/wijzigen model B  
 • per leidinggevende:
  • de bijlage behorende bij model B;
  • een kopie van het identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet);
  • diploma Sociale Hygiëne (origineel tonen); 
  • een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie.
 • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (niet ouder dan drie maanden);
 • een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand; gegevens van de capaciteit van de mechanische ventilatie;
 • plattegrond met aanduiding van de maten (schaal 1:100);
 • bestuursreglement waarin beschreven is wat de regels zijn rondom alcoholgebruik;
 • lijst van namen van de barvrijwilligers
Wanneer wijzig ik mijn vergunning?

Als er een wijziging optreedt bij de leidinggevenden, moet u dit melden. U kunt de wijzigingen doorgeven met het aanvraagformulier wijziging leidinggevenden Alcoholwet

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: