"RegioDeal ook voor Ambacht van grote betekenis"

Weblog wethouder André Flach: "We gaan investeren in onze arbeidskrachten, het versterken van onze innovatiekracht en het verbeteren van onze oeverlocaties."

Weblog wethouder André Flach over de RegioDeal

Wethouder André Flach: #goedlevenindedrechtstedenVorige week vrijdagmiddag om 2 minuten over 3 kwam het langverwacht telefoontje: De regio Drechtsteden-Gorinchem krijgt een RegioDeal, een bijdrage van 22,5 miljoen euro van het Rijk. Dat geld is bedoeld om ons gebied een impuls te geven en om onze brede welvaart te stimuleren. Bijna een jaar is er aan gewerkt door ambtenaren en bestuurders. Vanuit mijn rol als vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur was ik samen met voorzitter burgemeester Kolff van Dordrecht verantwoordelijk voor de indiening van een krachtige RegioDeal en de lobby om die ook daadwerkelijk te krijgen.

Investeren in mensen

Ons gebied blijft sociaal en economisch achter bij andere delen van de Randstad. Daarom hebben we samen met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs een plan ingediend dat bestaat uit drie delen: investeren in ons menselijk kapitaal, dus onze arbeidskrachten en hun opleiding, versterken van de innovatiekracht in ons gebied en verbeteren van onze oeverlocaties. Het afgelopen jaar sprak ik veel Kamerleden om hen duidelijk te maken dat het nu echt de tijd is om in ons gebied te gaan investeren. Een aantal van hen kwam naar dit gebied om het met eigen ogen te zien. Zulke bezoeken begonnen vrijwel altijd in Dordrecht maar steevast stond ook het Waterbusplein in Ambacht op de planning omdat innovatie en verbetering van de oeverlocaties hier mooi samen gaan. Ook de minister-president meldde zich voor zo’n bezoek en was onder de indruk wat ondernemers hier samen met de gemeente doen.

Wat betekent de RegioDeal voor Ambacht?

Ik heb dus het afgelopen jaar een deel van mijn tijd doorgebracht buiten Ambacht, in Dordrecht, Den Haag en andere plekken in ons gebied. De vraag is nu: Wat gaan Ambachters merken van dit grote bedrag wat door extra bijdragen van gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen nog veel groter zal worden dan die 22,5 miljoen? Nou, best veel eigenlijk. Eén van de vlaggenschipprojecten uit de RegioDeal waar geld voor gevraagd is, is namelijk ons hoogwaardig Waterbusplein. Ook de aanpak van de Noordoevers richting hoogwaardig wonen was onderdeel van de aanvraag. De komende tijd zal nog getoetst worden of die projecten aan alle voorwaarden voldoen, maar die kans is wel heel groot. Qua innovatie kunnen onze bedrijven mee gaan profiteren. Zo doet het Ambachts bedrijf Koedood mee aan een regionaal innovatieproject voor schoner varen. Ook zorginnovaties kunnen op steun rekenen in samenwerking met ons regionale ziekenhuis, net als fijnmazig openbaar vervoer over water. En als derde belangrijk effect noem ik de komst van hoger onderwijs naar het Leerpark in Dordrecht. Onze Ambachtse jongeren kunnen dus straks dichtbij huis studeren op terreinen van zorg, onderwijs, techniek, logistiek en bouw. Dit wordt mogelijk door een samenwerking met de hogescholen van Rotterdam, Breda en Ede met regionale onderwijsinstellingen.

Kortom: naast allerlei mooie projecten in andere gemeenten is duidelijk dat het binnenhalen van deze regiodeal van grote betekenis is voor onze regio en dus ook voor Hendrik-Ido-Ambacht. En dat is alleen maar mogelijk geweest door een krachtige regionale samenwerking. Daar blijf ik me naast mijn lokale werk graag voor inzetten.